El Consell de Seguiment de la Crisi celebra el seu segon aniversari amb el 89% de les accions acordades en marxa

El tercer informe del Consell de Seguiment de la Crisi a Molins de Rei situa en el 89% les accions aprovades inicialment que ja s’estan duent a terme. Habitatge i promoció econòmica són els dos eixos en els que més s’ha treballat. L’objectiu ara és implicar a les organitzacions participants en les accions que es duen a terme.

Un document recull les accions realitzades en el marc del Consell de Seguiment de la Crisi // Ajuntament de Molins de Rei

Un document recull les accions realitzades en el marc del Consell de Seguiment de la Crisi // Ajuntament de Molins de Rei

Fa un any el 89% de les 66 mesures recollides al Consell de Seguiment de la Crisi de Molins de Rei ja s’havien posat en marxa. Segons es recull en el tercer informe de seguiment i avaluació del Consell, un any després, el 89% de les accions ja tenen un nivell de compliment òptim o estan en vies de tenir-lo, segons l’Ajuntament de Molins de Rei. Es segueix així el full de ruta marcat al 2012, quan es va crear aquest organisme per tractar de fer front a la crisi econòmica des del món local.

Concretament, un 56% de les accions (37 mesures) es troben en un nivell de compliment òptim i un 33% (22 mesures) estan en vies de tenir-lo. Per contra, encara hi ha 7 accions sobre les que no s’ha començat a treballar o s’ha fet de manera molt superficial.

Accions importants en matèria d’habitatge

L’informe que resumeix el que s’ha fet des de juliol del 2013 fins a febrer del 2014 destaca accions com la bonificació de l’IBI pels propietaris que lloguin els seus habitatges a preus socials, que va ser la principal novetat de les ordenances fiscals d’enguany. Aquesta bonificació és d’un 45% si el preu es inferior en un 20% al preu de referència de l’oficina municipal d’habitatge i augmenta fins al 95% a mesura que el cost s’apropa a una rebaixa del 50% respecte a aquest índex de referència.

En la mateixa línia també es destaca la creació del servei de borsa de mediació d’habitatges socials, que ha deixat en mans de Càritas la negociació davant entitats financeres en casos d’impagaments d’hipoteca o lloguer.

També en matèria d’habitatge s’ha augmentat un 17,6% la partida d’ajuts per la rehabilitació d’habitatges, un dels aspectes que s’impulsa des de l’aprovació del Pla Local d’Habitatge l’any 2012 centrant-se especialment en aquells pisos amb problemes d’accessibilitat.

Promoció econòmica per autònoms i polígons

A més d’habitatge, promoció econòmica és l’altra gran àrea sota la qual s’agrupen una part important de les accions impulsades pel Consell de Seguiment de la Crisi. Una de les mesures que més èxit han tingut en els últims mesos és la creació d’una subvenció de 800 euros a les quotes d’autònoms per a totes aquelles persones que comencin la seva pròpia activitat professional.

En aquest àmbit, el pressupost municipal del 2014 consigna una important partida econòmica per fer millores als polígons industrials amb un seguit d’accions que encara s’han de concretar. La implantació del servei de compra-venda d’empreses Reempresa és l’altra acció destacada per potenciar l’activitat econòmica a Molins de Rei.

El Consell de Seguiment de la Crisi es va reunir a la sala de plens per fer una valoració de les accions realitzades // Ajuntament de Molins de Rei

El Consell de Seguiment de la Crisi es va reunir a la sala de plens per fer una valoració de les accions realitzades // Ajuntament de Molins de Rei

Serveis socials contra la pobresa energètica

El pressupost municipal del 2014 compta amb un increment del 3,8% en les partides relacionades amb els serveis socials, arribant a un total de 2,17 milions d’euros en aquest àmbit. Així, l’Ajuntament, seguint les instruccions del Consell de Seguiment de la Crisi, tracta de tapar els preocupants forats generats per les retallades de la Generalitat en aspectes com les beques per estudiants.

Una altra mesura important pel que fa als serveis socials ha estat l’habilitació d’una partida de 5.000 euros per fer front a situacions de pobresa energètica, amb el compromís de l’Ajuntament de garantir el dret als subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas a famílies amb problemes econòmics.

Implicar a més actors en el futur

Tot aquest seguit de mesures es suma a les ja posades en marxa i implantades de manera definitiva durant el primer any de funcionament del Consell de Seguiment de la Crisi. Entre aquestes destaca la creació d’un banc d’aliments gestionat de manera conjunta entre l’Ajuntament i la Creu Roja. També de manera conjunta amb la Creu Roja es va posar en marxa el “Punt de suport a les famílies” de l’avinguda València. L’ampliació del servei de teleassistència fins acabar amb la llista d’espera i els plans d’ocupació que han beneficiat a un total de 27 persones aturades són altres de les mesures visibles que es troben dins de les accions impulsades pel Consell de Seguiment de la Crisi.

Ara el plenari del Consell de Seguiment de la Crisi s’ha fixat com a objectius pels propers mesos augmentar un 10% el nombre d’accions complertes i incrementar un 14% el nombre d’organitzacions del Consell que participen directament en alguna de les 66 accions en marxa. Actualment hi ha representades al Consell 25 organitzacions locals, entre les que s’inclouen totes les formacions polítiques, sindicats, entitats empresarials i del món de la pagesia, associacions de veïns, Creu Roja i Càritas, entre d’altres.

Recomanacions personalitzades