El nou Pla Local d’Habitatge aposta per la rehabilitació d’edificis

El nou Pla Local d’Habitatge, elaborat per la Diputació de Barcelona, marca com a principals prioritats el planejament dels barris de muntanya, l’atenció a les noves demandes socials provocades per la crisi econòmica i la rehabilitació d’edificis.

El delegat de la Diputació, Alberto Villagrasa, va fer entrega del Pla Local d'Habitatge a l'alcalde, Xavi Paz // Ajuntament de Molins de Rei

El Pla Local d’Habitatge de Molins de Rei estableix la política estratègica en aquest àmbit per als propers anys. A partir d’una diagnosi detallada de la realitat i necessitats de la vila, el Pla estableix les línies mestres de les actuacions en matèria d’habitatge per al període 2012-2017. La seva elaboració ha anat a càrrec de l’arquitecte Pilar Cervantes de la Diputació de Barcelona.

La rehabilitació, tant de façanes com d’interiors d’edificis, és un aspecte sobre el que treballa el Pla Local d’Habitatge. Enguany, el pressupost de l’Ajuntament ja dedica una partida de 20.000 euros a ajuts a la rehabilitació. L’objectiu d’aquestes actuacions serà principalment donar solució a problemes d’accessibilitat.

Les prioritats que estableix el document també passen per impulsar el planejament urbanístic dels barris de muntanya i el Centre Vila. D’altra banda, s’aposta per l’atenció a les noves necessitats socials en habitatge derivades de la crisi, buscant la manera de cercar solucions específiques per donar resposta a possibles casos de desnonament, reallotjaments i dacions en pagament, entre d’altres. En aquest sentit, es reajustarà el règim d’habitatge social.

Actuacions diverses amb consens

El Pla Local d’Habitatge recull la feina dels diferents grups de treball i les aportacions de tots els grups polítics. En total, el Pla proposa un conjunt de 27 actuacions, impulsades en gran mesura per l’Oficina Municipal d’Habitatge. Hi destaquen les incloses en els àmbits de planejament i gestió urbanística i les de l’àmbit de recursos i organització, com ara la creació d’una xarxa de mediació per al lloguer social supramunicipal.

El delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Alberto Villagrasa, va fer entrega del Pla Local d’Habitatge de Molins de Rei a l’alcalde, Xavi Paz, el passat 16 d’abril a la sala de plens. Durant la seva presentació, a la que també hi havia la regidora d’Habitatge, Anna Cantudo, i diversos regidors de l’oposició, l’alcalde va destacar “el consens assolit amb aquest Pla ja que  l’habitatge és un dret bàsic que la crisi ha posat en perill, el seu planejament configurarà la Vila dels propers anys i es tracta d’un repte que cohesionarà tots els barris de la vila”. Per la seva part, Alberto Villagrasa, ha destacat la necessitat que “en temps de crisi els municipis es dotin d’una política d’habitatge que atengui les noves necessitats i que s’adapti a la seva realitat”.

El proper pas serà que el ple municipal de l’Ajuntament aprovi el Pla i passi a exposició pública per rebre les aportacions de la ciutadania.

Recomanacions personalitzades