Lluís Carrasco: Es possible governar sense planificar?

LluisCarrasco febrer 2015És del tot evident per a nosaltres que ara de manera immediata, el que toca al proper govern municipal, al menys els dos primers anys, és treballar de valent en el Rescat Social que permeti pal·liar i ajudar a sortir de situacions molt greus a moltes famílies de la Vila que estan patint directament la crisi i les retallades dels governes respectius.

Està clar que no podem permetre ni un cèntim de superàvit a l’ Ajuntament mentre hi hagi persones aturades de llarga duració que no poden pagar el seu habitatge i poden ser desnonades, o que no poden pagar els subministraments bàsics: aigua, gas i electricitat.

Per tant, creiem totalment necessari a més de millorar els ajuts socials, centrar-nos en ajudar aquestes persones, creant oportunitats reals de treball; i per això, a més d’ajuts a les empreses, entenem que cal fer plans d’ocupació municipals propis destinats a treballs de millora de l’accessibilitat i dels carrers de la Vila, els serveis socials, etc. Plans propis que s’hauran de sumar als que han fet altres administracions (AMB-Diputació i Generalitat). L’objectiu és oferir llocs de treball dignes, encara que temporals, que permetin pal·liar transitòriament  els greus problemes i sobretot que permeti als aturats/es recuperar la seva autoestima.

Entenem també que a més de la immediatesa de la urgència social, hem de pensar en el futur de la Vila. Ara que ja estem pràcticament en campanya electoral, podem començar a veure què ens ofereixen les diferents forces polítiques de Molins de Rei. També és hora de veure que han fet  les forces que han governat en el transcurs de la legislatura.

Òbviament em centraré  en l’equip de Govern municipal que ara encapçala CiU, un equip que ha fet continuïtat en tot els aspectes urbanístics endegats en l’anterior legislatura (Guardioles i Barris de Muntanya, principalment). Però que no ha estat capaç d’ impulsar i resoldre assumptes tant importants com el futur desenvolupament de la zona central situada en les places del Molí i de la Llibertat. Un centre primordial pel  futur progrés de la Vila.

Aquest govern no ha estat capaç ni tant sols d’acordar un Pla d’Acció del Mandat per a tota la legislatura; tampoc han promogut la revisió i actualització del Pla d’Equipaments que és un instrument fonamental per decidir els usos dels edificis que tenim i les futures inversions a realitzar.

Lluny d’això, hem pogut assistir a l’espectacle de la improvisació constant (amb fotografia inclosa). Un exemple clar ha estat el del arranjament de l’edifici del Moli, que de sobte sense cap planificació prèvia, s’ha tornat en la proposta de la nova Biblioteca, imposada sense alternatives des de l’equip de govern, sense planificació prèvia, sense cap tipus de participació ciutadana, etc. Això no vol dir que nosaltres estiguem en contra de la realització de la Biblioteca en aquest edifici, però si que estem en contra de fer-ho sense elaborar la necessària reflexió urbanística del que volem fer en la nova centralitat comuna que surt en aquest gran espai al bell mig de la Vila. És a dir, estem en contra de la improvisació i la manca de planificació.

En aquests dies de promeses electorals hem pogut veure com sense cap tipus de criteri, consens i racionalitat, l’Alcalde s’ha compromès de forma arbitrària i personalista amb entitats ciutadanes, que ens mereixen tot els respectes, a cedir-los els locals de l’antic CAP.

Sembla que els nostres actuals governants s’hagin oblidat d’allò que nosaltres entenem vital per a una Vila: la planificació. No podem anar improvisant constantment i fent actuacions sense debat, sense consens, sense la necessària racionalitat i sense la imprescindible planificació. És evident que  aquest sistema pot afavorir a unes minories i als especuladors  que busquen un enriquiment ràpid, però no a la majoria social de la Vila.

Un altre exemple clar és la promesa electoral de CiU, que planteja la remodelació de l’antiga carretera N-II, està clar que tothom estem d’acord en fer-ho perquè es necessari; però per fer-ho s’ha de planificar i tenir en compte quin és el Molins que volem tenir d’aquí 5 o 10 anys.

Si ara fem de forma improvisada la remodelació, possiblement estem condemnant a Molins de Rei a que no li arribi un potent servei de Transport Públic com és el Trambaix, que cal recordar està planificat en el Pla Director d’Infraestructures de la Àrea Metropolitana de Barcelona. De manera que partint des de Sant Feliu de Llobregat, travessi les Avingudes de Barcelona i de València, passi pel pont de Quatre Camins i arribi fins l’intercanviador de Ferrocarrils .

És del tot patent que hem de pensar molt bé les coses abans de fer segons quines actuacions i no hipotecar el futur de la Vila per decisions improvisades d’avui.  Per això nosaltres hem treballat l’assumpte i conjuntament amb les candidatures d’ICV-EUiA de Sant Feliu, Sant Vicenç del Horts i l’Entesa de Pallejà, defensem una proposta de nou traçat del Trambaix, que ens permetrà mantenir el pas d’aquest potent transport públic per a Molins de Rei, unirà a més de 108.000 persones, generant noves sinergies, creixement econòmic, més atractivitat comercial de la Vila  i ens permetrà eliminar la barrera física  de la carretera, convertint-la de veritat en un Passeig Cívic i atractiu que uneixi el centre amb els barris.

Però torno a l’inici de l’article: en aquestes eleccions ens hi juguem molt, ens juguem el futur model de Vila.  Perquè improvisant i actuant de forma arbitrària, la Vila no avançarà. Per a nosaltres és evident que aquest futur model ha de ser planificat, meditat i definit amb participació.

Fa un grapat d’anys vàrem promoure un Pla estratègic per a la Vila, fet amb debat i participació ciutadana. Crec sincerament que ha arribat l’hora de fer un nou Pla que ens permeti de manera racional i planificada portar a la nostra Vila cap el 2025.

Per fer-ho possible defensem la conformació d’un govern d’unitat de les esquerres plurals de la Vila a l’Ajuntament que sortirà de les urnes el dia 24 de maig, tal com hem estat defensant en el procés de Confluència. Un govern que desitgem que de forma racional i participativa, planifiqui i dissenyi el futur urbanístic, dels equipaments, del transport públic, del nostre comerç, de les nostres industries, dels nostres serveis  i el benestar futur dels nostres convilatans.

Lluis Carrasco Martínez, regidor d’Iniciativa per Molins de Rei i número 3 de la llista electoral d’Iniciativa per Molins de Rei – MES

Recomanacions personalitzades