El pressupost municipal del 2013 es tanca amb resultat positiu per segon any consecutiu

El pressupost de l’Ajuntament de l’any 2013 s’ha liquidat dins del termini establert, amb un romanent positiu de 977.110 euros i un estalvi net de 865.051 euros. La ràtio d’endeutament s’ha reduït fins el 75,21%. És el segon any que es tanca el pressupost amb números verds.

El primer tinent d'alcalde, Xavi Paz, l'alcalde, Joan Ramon Casals, i el regidor de Finances, Miguel Zaragoza, van presentar la liquidació del pressupost 2013 en roda de premsa // David Guerrero

El primer tinent d’alcalde, Xavi Paz, l’alcalde, Joan Ramon Casals, i el regidor de Finances, Miguel Zaragoza, van presentar la liquidació del pressupost 2013 en roda de premsa // David Guerrero

Un cop comptabilitzades totes les operacions i factures del 2013, l’Ajuntament ha realitzat la liquidació del pressupost, que s’ha tancat amb 977.110 euros de romanent positiu. Són diners que han sobrat d’operacions i despeses previstes i que, segons ha informat l’equip de govern en roda de premsa, “multiplicaran el marge de maniobra financera per afrontar futures despeses”. El que aquest romanent permetrà, a la pràctica, és poder afrontar inversió municipal del 2014 sense haver de recórrer al sector financer.

L’estalvi net del pressupost del 2013 és de 865.051 euros i la capacitat de finançament queda en 715.218,85 euros. Aquest últim és l’indicador més vàlid i a tenir en compte segons els criteris de prudència i rigor establerts recomanats per institucions com la Sindicatura de Comptes a l’hora de realitzar el pressupost. El pressupost de l’any 2012 es va tancar amb un romanent positiu de 2.750.205 euros i un estalvi net d’1.643.492 euros, però no és comparable ni representatiu degut al crèdit ICO que el govern espanyol va obligar a demanar als ajuntaments per pagar als proveïdors i l’impagament de les pagues extres als funcionaris per ordre ministerial que va suposar un “estalvi” de prop de 500.000 euros.

Aquest any, la normalitat tot i la situació de crisi, ha tornat a les arques municipals. “L’Ajuntament ara guanya en la capacitat de fer política, amb menys dependència del sector financer, menys deute i menys capital a amortitzar”, resumeix en poques paraules el primer tinent d’alcalde, Xavi Paz.

Reducció de l’endeutament

El romanent positiu ha anat acompanyat d’una reducció de l’endeutament. El deute viu ha passat de representar un 80,30% del pressupost l’any 2012 a un 75,21% al 2013. La previsió del regidor de Finances, Miguel Zaragoza, és que la ràtio de deute viu continuï disminuint i passi a ser d’un 66,63% a finals d’aquest 2014.“Complim tots els ràtios exigibles encara que la situació econòmica de la Generalitat hagi endurit les condicions“, assegura Xavi Paz, que recorda com l’Ajuntament fa uns anys va estar a punt de quedar-se sense cobrar unes subvencions per no haver presentat els comptes.

La idea de l’equip de govern és no endeutar-se per dur a terme els quatre milions d’euros d’inversions aprovats al pressupost del 2014. Tot i això, hi ha dos projectes que podrien incrementar el deute i requeririen suport bancari: l’inici de la rehabilitació del Molí per convertir-lo en la nova biblioteca i els treballs de preparació del terreny on la Generalitat ha de començar a construir el nou institut Lluís de Requesens al llarg d’aquest any.

Complint els terminis

El 2013 és el segon any consecutiu que l’Ajuntament tanca el pressupost en positiu i que es compleixen els terminis establerts, després del desgavell comptable de l’anterior equip de govern provocat per l’enfrontament entre l’alcalde i l’anterior interventora. L’alcalde de Molins de Rei destaca que “s’han escurçat els terminis de pagament als proveïdors i s’han complit escrupolosament els terminis i procediments legals establerts” en els dos exercicis pressupostaris sota responsabilitat sociovergent i que van sortir endavant en el tràmit plenari gràcies al suport del Partit Popular“Aprovar el pressupost dins del termini en un govern sense majoria és un doble esforç”, apunta Casals.

Recomanacions personalitzades