El Pla d’Habitatge comença a donar fruits

En els mesos de vigència del Pla Local d’Habitatge 2012-2017 ja s’han començat a posar en marxa algunes de les accions que s’hi contemplen, bàsicament les de major accent social. L’Ajuntament tracta de fer front com pot a les retallades de la Generalitat en polítiques d’habitatge.

L'Oficina Local d'Habitatge es troba a la plaça del Mercat // Jordi Julià

L’Oficina d’Habitatge de la plaça del Mercat és clau pel desplegament del pla // Arxiu – Jordi Julià

De totes les actuacions que preveia el Pla Local d’Habitatge (PLH) 2012-2017, les que s’orienten a garantir el dret a un habitatge en condicions són les que s’estan prioritzant. Aquest pla, aprovat per unanimitat al ple de novembre passat, recull tres objectius bàsics: “fer efectiu l’accés a un habitatge digne, promoure la cohesió social i impulsar la conservació i rehabilitació dels edificis i la seva utilització adequada”.

Per aconseguir-ho, el pla contempla diversos àmbits d’acció, però els que ja estan en funcionament són els que s’orienten directament a garantir el dret a l’habitatge. La regidora encarregada d’aplicar-lo, Anna Cantudo (PSC), explica a Viu Molins de Rei que aquest és “un document obert i viu” que s’ha d’adaptar a les circumstàncies, de manera que  ara es prioritzen aquestes actuacions per davant de les que es basen en la construcció de nous habitatges, per exemple.

“Com que la Generalitat no es creu les polítiques d’habitatge, l’Ajuntament està suplint les retallades amb recursos propis”, assegura la regidora d’Habitatge, qui afegeix que, dins el marge d’actuació que tenen, “estem fent tot el que podem” perquè els molinencs quedin afectats al mínim possible per la crisi, tant pels problemes d’habitatge com per les retallades de la Generalitat.

Actuacions en marxa

Un exemple d’actuacions del PLH és l’assessorament sobre el deute hipotecari, a través del qual s’atenen les persones amb dificultats per retornar els diners, i es negocia una solució amb el banc. Recentment s’ha reforçat amb un acord amb Càritas que s’ha de concretar en les properes setmanes perquè aquests puguin fer de mediadors en els casos en què l’ajuntament ja no té marge d’actuació.

Paz i Junqueras han signat el conveni a l'Ajuntament molinenc // Jose Polo

Els alcaldes de Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts van signar un conveni de col·laboració el gener // Jose Polo

El pla també aposta pel “redimensionament de l’Oficina Municipal d’Habitatge de Molins de Rei” , que al mateix temps és un punt bàsic per poder fer moltes de les accions del pla. L’oficina rebia aportacions de la Generalitat i prop d’una desena d’ajuntaments de la Vall Baixa del Baix Llobregat, però tots els municipis excepte Sant Vicenç dels Horts se n’han retirat, mentre que la Generalitat ha reduït la subvenció que donava per la gestió de la borsa de joventut. Anna Cantudo té molt clar que “l’oficina ha de continuar sigui com sigui” i mostra la seva disposició política a plantar-se davant futures retallades. “El volum de feina que fa l’oficina d’habitatge és molt alt, és imprescindible”, explica Cantudo a Viu Molins de Rei allà mateix, on un entrar i sortir de gent amb problemàtiques i gestions diverses no deixa pràcticament ni respirar a l’escàs personal que hi treballa.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts també coincideix en aquest plantejament amb Molins de Rei, i és per això que al gener es va signar un acord per mancomunar serveis d’habitatge. L’acord va precisament en la línia d’una altra acció del pla: “Creació d’una Borsa de Mediació supramunicipal”, tot i que es tracta, de moment, només de Molins de Rei i Sant Vicenç. A la pràctica es tracta de que els veïns dels dos municipis poden optar a habitatges de l’altre, però cada oficina d’habitatge continua fent la seva feina de manera autònoma.

Hi ha moltes més actuacions en les quals s’està treballant de manera activa i comencen a donar els seus resultats. La que porta per nom “Estudi de recerca d’alternatives habitacionals per satisfer les necessitats dels col·lectius en risc d’exclusió social” ha suposat l’entrada en funcionament de dos pisos socials per tal que “si una família es troba al carrer tingui un lloc on anar per poder tornar a engegar”, explica la regidora d’Habitatge. Un dels pisos és compartit i disposa de cinc places i l’altre és per a casos d’emergència, amb quatre places. Ambdós funcionen ja a ple rendiment.

Actuacions en procés

El delegat de la Diputació, Alberto Villagrasa, va fer entrega del Pla Local d'Habitatge a l'alcalde, Xavi Paz // Ajuntament de Molins de Rei

Anna Cantudo, regidora d’Habitatge, i Xavi Paz, alcalde en aquell moment, van rebre de mans del delegat de la Diputació el Pla Local d’Habitatge el 2012 // Ajuntament de Molins de Rei

Una de les apostes bandera del pla és la rehabilitació dels habitatges, per fer front a les necessitats de vivenda sense fer noves construccions, i per millorar-ne l’accessibilitat. La Diputació de Barcelona està fent un estudi de les necessitats de rehabilitació de cada barri per aplicar-ho. I, a part, ja s’està treballant en una línia d’ajudes per millorar l’accessibilitat, i s’està tramitant una modificació del Pla General Metropolità per permetre que els ascensors ocupin la via pública. Tot i això, sense partida pressupostària poca cosa es podrà fer.

En una fase encara molt més embrionària es troba el cens d’infrahabitatge, parc vacant i altres situacions d’utilització anòmala dels habitatges que també contempla el pla. Actualment s’està buscant qui s’encarregarà de fer l’estudi, que servirà per conèixer quins pisos de Molins de Rei estan buits o en males condicions.

Un pla amb consens

Imatge del ple municipal del mes de novembre // Jose Polo

El PLH 2012-2017 es va aprovar per unanimitat al ple de novembre de 2012  // Jose Polo

Precisament el cens d’habitatges buits és una aportació que va fer la CUP durant la tramitació del pla. Tot i ser redactat per la Diputació de Barcelona, van ser tots els partits polítics representats al ple municipal els que van fer-hi aportacions, a més de fer-se’n una audiència pública per recollir les aportacions ciutadanes (encara que no va tenir l’acollida desitjada).

A més, és un pla que ha estat tramitat per dos equips de govern diferents: el va començar a gestar la que va ser regidora d’Habitatge, Carme Puig (Iniciativa), i es va acabar aprovant per unanimitat -cosa que costa de veure al ple municipal- el novembre de 2012 amb Anna Cantudo (PSC) al capdavant de la regidoria. Mercè Ferrer, també d’Iniciativa, ha participat molt estretament en la seva confecció, tal i com es va acordar en el pacte de govern que va donar l’alcaldia a Xavi Paz durant els dos primers anys. “S’ha consensuat al màxim amb totes les forces, de manera que si el 2015 canvia el govern aquest també hi estarà d’acord”, explica Cantudo.

Accions per a més endavant

Altres mesures recollides al pla que, de moment, queden en espera, són canvis en el planejament i la gestió urbanística a diverses zones: El Molí-Terraplè, l’Església, Can Coll (la zona industrial on hi ha el Casal de Joves La Mola) i Samaranch-Can Malvehy, i als barris de La Pau, La Rierada i el Centre Vila.

També queda pendent la “Constitució i funcionament del Patrimoni públic de sòl i habitatge”, que va associat amb la permuta i alienació de béns als barris de muntanya. D’altra banda, l’única promoció d’habitatges protegits que es contempla al pla és l’“Estudi de viabilitat d’una promoció d’Habitatges de Protecció Oficial al núm. 8 del passeig Font dels Casats”, una parcel·la ocupada per massa forestal actualment, a tocar de la popular font, que vista la situació probablement trigarà molt a veure-hi construït un nou edifici d’habitatges, ni que siguin protegits.

Recomanacions personalitzades