Molins de Rei comença a pagar el tribut pel canvi de tarifa en el transport

Després que al gener els bitllets de transport per anar a Barcelona passessin a preu de zona 1, el municipi comença a abonar aquest octubre el tribut per a aquest canvi de tarifa.

Molins de Rei comença a pagar el tribut pel canvi de tarifa // Arxiu Viu Molins de Rei

Fa deu mesos que Molins de Rei paga el mateix que els municipis de la zona 1 per viatjar a Barcelona després que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) hagi posat en marxa una mena de tarifa plana entre municipis de la primera i la segona corona metropolitana, on es troba Molins de Rei. Això fa que les localitats amb canvi de tarifa hagin d’abonar ara un nou impost: el tribut metropolità.

Fins ara, el municipi no el pagava perquè no viatjava a preu de zona 1, però amb el canvi de tarifa cada ciutadà l’haurà d’abonar a l’AMB anualment. De fet, l’entitat començarà a girar el tribut metropolità d’aquest any aquesta mateixa setmana i fins al 16 de desembre en un rebut a part que es calcularà de manera semblant a l’Impost de Béns Immobles (IBI). El tribut corresponent al 2020 es girarà durant el primer trimestre de l’any vinent.

Com es calcula i qui l’ha de pagar?

Es calcula a partir del valor cadastral de cada bé immoble, fixat pel ministeri d’Hisenda i que es diferent al de l’escriptura o al que ha pagat cada comprador. El tribut a pagar s’obté multiplicant aquest valor cadastral pel tipus impositiu, que també té en compte si l’immoble gaudeix de bonificacions i reduccions.

De fet, en cas de ser així, les bonificacions es resten de la quota. Per exemple, els habitatges de primera residència que no superin els 45.389,47 euros de valor cadastral n’estan exempts. En canvi, aquells que tinguin un immoble amb un valor de 100.000 euros hauran de pagar 54,21 euros.

Han de pagar el tribut tots els ciutadans dels 36 municipis que formen part de la primera i segona corona metropolitana de Barcelona –entre ells Molins de Rei– que siguin titulars d’un bé immoble amb concessió administrativa sobre el mateix immoble o sobre els serveis públics a què estiguin afectes, amb dret penal de superfície, amb dret real d’usdefruit i amb dret de propietat.

On s’ha de fer el pagament?

Es pot fer a través d’entitat bancàries, ja sigui físicament a l’oficina amb les dades del rebut o bé mitjançant la banca en línia. També es pot pagar al portal de l’AMB del tribut metropolità a través de targeta de crèdit i dèbit.

Recomanacions personalitzades