El Síndic dóna la raó a l’Ajuntament i desestima la queixa dels veïns de Sant Pere de Romaní

El Síndic de Greuges considera que l’Ajuntament “està portant a terme les actuacions que estan al seu abast” per re-allotjar els veïns de Sant Pere de Romaní i arxiva la queixa presentada pels afectats.

On hi havia els habitatges afectats, ara hi ha un solar amb un tancat // Marc Pidelaserra

Solar tancat on hi havia abans els habitatges de Sant Pere de Romaní // Marc Pidelaserra

Els veïns que van perdre el seu habitatge del carrer de Sant Pere de Romaní també han perdut un dels fronts amb que pressionaven l’Ajuntament per tal d’accelerar el seu re-allotjament definitiu. El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha emès una resolució que dóna la raó al consistori i desestima la queixa que van presentar un grup d’afectats.

Concretament, l’escrit dels afectats demanava una intervenció del defensor ciutadà per tal de forçar a l’Ajuntament a que els busqués una solució definitiva pel seu habitatge, després de quatre anys sense cap proposta real. El Síndic, però, considera que el consistori governat per CDC i PSC “està portant a terme les actuacions que estan al seu abast” per re-allotjar definitivament els veïns de Sant Pere de Romaní. També constata que la solució a la problemàtica “està condicionada per l’escassa oferta d’habitatges i la necessitat d’oferir als afectats habitatges que responguin a les seves necessitats”, segons l’opinió del Síndic.

A més, el Síndic afirma que l’Ajuntament garanteix el dret a l’habitatge dels afectats perquè “s’està fent càrrec dels costos derivats del lloguer” dels pisos on estan re-allotjats provisionalment. D’aquesta manera, els veïns de Sant Pere de Romaní es queden sense aquesta carta per tel de pressionar al consistori, que els ha ofert l’opció de renunciar al reallotjament a canvi de diners. En els propers dies els veïns hauran de prendre una decisió definitiva.

Recomanacions personalitzades