Asier Baiona: Per uns carrers de vianants efectius, reflexions sobre el Carrer de Baix

asier foto 4El passat 18 d’octubre de 2013 finalment s’inaugurava l’obertura del carrer de Baix, ajornada una setmana per la pluja. S’ha de felicitar a l’equip de govern per la brevetat i logística de les obres, tot i l’escull de la troballa arqueològica de l’antiga murada de la vila, només han durat 3 mesos, un menys del previst. Tant veïns com usuaris habituals poden percebre que s’ha guanyat un espai adaptat als vianants que no teníem abans, amb una major pacificació del trànsit rodat.

És un encert que les voreres estiguen al mateix nivell que la via pels vehicles i que el paviment siga el mateix que el del carrer Major fa més de 3 anys.

Encara que la majoria de les forces (PSC, CUP, IxMdR i ExMdR, 15 de 21) s’han posicionat per la conversió en zona de vianants definitiva del carrer de Baix, malauradament hem perdut l’oportunitat. El govern municipal (CiU-PSC) no ha volgut atendre a les peticions de l’oposició, tot i que el PSC ostente la regidoria de Mobilitat de la mà d’Anna Cantudo, ho haguera promès al seu programa electoral i continue demanant el mateix, es fa la víctima amollant que CiU li ha imposat el seu projecte.

La conversió en zona de vianants del carrer de Baix per tant, s’ha fet en minoria, sense consens i amb diferents factors on el vianant continua eixint perjudicat:

1- Els fanals a l’alçada del Banc Sabadell (antiga Caixa Penedès), estan situats de manera que obliguen al vianant a abandonar el seu espai i envair l’espai de circulació dels vehicles.

2- Gran part del nou mobiliari urbà instal·lat (bancs, cadires, testos amb flors i vegetació diversa) estan situats enmig de l’espai dels vianants, obligant de nou els vianants, a abandonar el seu espai i envair l’espai per on passen vehicles.

3- Donada la permissivitat per a la circulació de vehicles entre el carrer Rubió i Ors i el carrer Dr. Barraquer, els divendres al matí en horari de mercat fins i tot en doble sentit de circulació, molts matins es forma tal densitat que els vianants es troben absolutament desprotegits dins la mateixa vorera, amb especial incidència per a mares i alumnes de l’Escola Alfons XIII.

4- Malgrat la prohibició per a la circulació de vehicles al tram entre el Pati del Palau i el carrer del Molí, aquest sovint no es respecta i moltes voltes eixen cotxes de l’aparcament del Pati del Palau girant cap al carrer del Molí malgrat un senyal que els hi prohibeix. Ens estranya que un govern que acostuma a utilitzar la Guàrdia Urbana com a instrument recaptatori, no s’haja adonat de la mina d’or que té a eixa cantonada. Nosaltres no som gens favorables a multar per multar, però caldria una major vigilància i mètodes coercitius passius (potser pilones mòbils) per garantir que per allà només hi accedisquen vehicles de càrrega i descàrrega o els que van als guals.

Tot plegat fa evident que mentre els vianants han de deixar sovint el seu espai, els vehicles no tenen cap impediment per circular en el seu àmbit, el que suposa un greuge i evidencia que es continua dissenyant la mobilitat a la vila posant el cotxe al centre del discurs.

Des de la CUP creiem que el carrer de Baix, i per extensió tot el Centre Vila, hauria de ser convertit en zona de vianants amb la seua total i lliure circulació, restringits només a les voreres en puntuals ocasions com l’accés del transport públic (MolinsBus), l’accés de vehicles privats exclusivament per càrrega i descàrrega o per anar als guals.

La nostra proposta, recollida ja al programa electoral de 2011, consisteix a eliminar les places d’aparcament de zona blava del carrer Dr. Barraquer entre el carrer de Baix i el Terraplè, i permetre en aquest tram el doble sentit de circulació que permetria als cotxes accedir i eixir de l’aparcament soterrat del mercat. Aquest fet, doncs, evitaria que els cotxes que volen accedir aquest aparcament hagen de circular pel carrer de Baix venint des de Rubió i Ors i se n’afavoriria la conversió en zona de vianants.

Hem de tendir cap a una ciutat més amable, sense barreres arquitectòniques, aconseguint uns carrers de vianants efectius i afavorint aquells que opten o bé per circular sense contaminar o bé que ho fan amb transport públic col·lectiu, per principis democràtics, sostenibles i de model de vila.

Asier Baiona, militant CUP Molins de Rei

Recomanacions personalitzades