Diversos ajuntaments segueixen l’exemple del Consell de Seguiment de la Crisi als seus municipis

El Consell de Seguiment de la Crisi de Molins de Rei s’ha pres com a model a seguir per impulsar iniciatives similars a municipis com Viladecans i el Masnou. També s’estudia la seva implantació a ciutats del Marroc a través d’una plataforma de cooperació de la Diputació de Barcelona.

La reunió del Consell de Seguiment de la Crisi es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament // Ajuntament de Molins de Rei

El Consell de Seguiment de la Crisi reuneix a tots els actors implicats a la sala de plens // Ajuntament de Molins de Rei

El model del Consell de Seguiment de la Crisi, posat en marxa al maig del 2012, ha estat seguit com exemple per altres ajuntaments i institucions que han vist en aquest model un cas d’èxit per implantar en els seus municipis iniciatives en el mateix sentit. La seixantena de propostes marcades per complir entre el 2012 i el 2015 recollides a l’Acord per la cohesió social, l’ocupació i la reactivació econòmica s’han iniciat en prop d’un 90% segons les últimes dades de l’Ajuntament i això ha convençut a altres institucions a seguir el camí i provar de fer front a la crisi econòmica des de l’òptica local amb iniciatives similars.

Viladecans està impulsant el seu Pla Local d’Inclusió Social amb l’objectiu d’afrontar de manera global i transversal les mesures adients per evitar els efectes de la crisi. L’Ajuntament de Molins de Rei ha ofert assessorament al municipi del Baix Llobregat i ha participat en diferents reunions per explicar l’experiència del procés d’elaboració i participació del Consell de Seguiment de la Crisi. El responsable de projectes de l’Ajuntament, Ramón Mora, va ser l’encarregat de fer una exposició del procés seguit a Molins de Rei davant treballadors municipals i entitats de Viladecans per iniciar el procés contra l’exclusió social posat en marxa a la ciutat.

L’Ajuntament del Masnou també s’ha interessat per l’experiència de Molins de Rei ja que està treballant per posar en marxa el seu propi Consell de Seguiment de la Crisi. En el procés de creació ha comptat amb l’ajuda de tècnics molinencs.

Després d’aquestes experiències, des del consistori s’està treballant per “establir col·laboracions amb altres ciutats que permetin exportar el model del Consell de Seguiment de la Crisi i, alhora, enriquir-lo amb experiències d’altres ajuntaments”, segons ha informat l’Ajuntament de Molins de Rei a través de la seva pàgina web.

Exemple al Marroc

D’altra banda, la plataforma local MED de la Diputació de Barcelona per a la cooperació entre ciutats mediterrànies també ha escollit el Consell de Seguiment de la Crisi com a model per implantar a diferents municipis del Marroc.

En aquesta línia, el Consell de Seguiment de la Crisi ha estat el projecte escollit per l’Ajuntament de Molins de Rei per incloure a la Memòria del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 2012 com la iniciativa destacada del municipi. La majoria de ciutats metropolitanes posen com exemple obres i infraestructures, mentre que Molins de Rei destaca el Consell en un document que recull casos d’èxit que es poden convertir en model a seguir per altres municipis metropolitans.

Recomanacions personalitzades