Tributs clars i serveis de transport públic econòmics i eficients

Josep Lluís de Hoyos

Com a portaveu de la Plataforma d’Usuaris del Transport Públic de Molins de Rei (PUTP-MdR), que entre finals del 2013 i inicis del 2014 vàrem recollir gairebé 4.000 signatures demanant formar part de l a zona 1, crec molt important explicar públicament algunes de les coses que van passar des del moment de l’entrega de les signatures al Ple de l’Ajuntament fins ara, que ens ha arribat a les nostres bústies el rebut del Tribut Metropolità (TM). 

La nostra plataforma des del primer moment sabia que si aconseguíem l’objectiu de formar part de la zona 1 ens tocaria pagar el Tribut Metropolità que paguen des de fa molt de temps els ciutadans dels municipis que han estat a la zona 1. Fins aquell moment Molins de Rei i altres 17 municipis metropolitans que formaven part de la zona 2 estaven exempts, encara que ja formaven part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Des de la  PUTP-MdR  ho vam explicar a tothom qui ens ho va preguntar mentre recollíem signatures. 

Atès que sabíem que pagar un nou tribut seria un tema polèmic, des de la primera reunió amb l’Ajuntament i l’AMB vam voler saber quant suposaria als contribuents molinencs aquest tribut. Conscients del problema que podria suposar i de la necessària pedagogia que s’havia de fer per explicar-ho bé i amb la voluntat que fos una decisió pressa per totes les forces polítiques molinenques, vàrem proposar la creació d’una Ponència Unitària que treballés per fer possible la integració a la zona 1, estudiés les repercussions pels vilatans i vilatanes i negociés amb les altres autoritats les condicions econòmiques de la integració de la manera més favorable per la nostra vila. 

En la primera reunió de la Ponència Unitària –on estaven representats tots el partits polítics amb representació a l’Ajuntament– ja vam plantejar la qüestió del que podria suposar econòmicament per als molinencs i vàrem demanar que s’estudiés una simulació de l’aplicació del Tribut Metropolità vigent aleshores. Concretament, volíem saber què tocaria pagar a cadascun dels molinencs i molinenques amb unes simulacions basades en tres valors cadastrals, fent la mitja de valors cadastrals baixos, mitjans i alts amb l’objectiu de tenir una idea aproximada del cost real que s’hauria d’assumir.

La resposta per part de l’alcalde, en aquell moment Joan Ramon Casals, va ser que l’Ajuntament no era el responsable del tribut i no podia saber com és calculava. Nosaltres vam respondre que aquella resposta era inacceptable i que demanés la informació a l’AMB.  Posteriorment aquesta mateixa qüestió va ser plantejada per nosaltres en una primera reunió amb l’AMB en què hi eren presents el vicepresident de l’AMB i alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i l’exalcalde Casals acompanyat de Xavi Paz, aleshores tinent d’alcalde del govern de la vila.

La resposta per part de Poveda va ser: “Doneu-me aquests valors cadastrals i en dos o tres dies teniu l’import que us tocaria pagar en cada cas”. El cert es que la resposta no va arribar mai i en posteriors reunions de la Ponència Unitària cada vegada fèiem la mateixa pregunta sobre les repercussions econòmiques i la resposta per part del govern municipal sempre era la mateixa: “Encara no tenim resposta”, cosa que sempre vam posar en dubte, però que mai vam poder contrastar amb l’AMB ja que no vàrem tenir cap més reunió amb ells.

Quan finalment es va anunciar per part de l’AMB la implantació de la tarifa única de zona 1 pels 36 municipis que formen l’Àrea Metropolitana tampoc es va produir cap tipus d’informació pública a Molins de Rei sobre les repercussions econòmiques que suposava implementar el tribut

L’única acció informativa pública sobre la solució de tarifa única de zona 1 es va fer en un acte organitzat al “Fòrum XXI”, on vàrem assistir com a públic sent presents a la mesa de nou Antoni Poveda i Joan Ramon Casals.

Quan es va obrir un torn de paraules jo mateix en nom de la PUTP-MdR vaig tornar a fer la pregunta mai resposta i va ser llavors quan Casals va agafar el seu mòbil i va dir de pressa i corrents unes dades dient que fins aquella mateixa tarda no n’havien sabut res, i quan feia dos o tres anys que les demanàvem. Però la comunicació cap a vilatants i vilatanes va seguir absent. Com podeu veure, tot un exercici de máxima transparència per part del consistori i l’AMB.

Entenem que la falta de comunicació i explicació de la posada en funcionament del Tribut Metropolità ha estat una errada greu que ha provocat la incomprensió i un major rebuig de molts ciutadans dels nous 18 municipis que anteriorment no l’abonaven i que ara han vist com se’ls aplicava un nou impost sense explicació prèvia. 

És incomprensible que l’AMB i el nostre Ajuntament no hagin realitzat una campanya  informativa pública informant en actes públics i amb eines de comunicació digital del contingut d’aquest tribut i a què es dediquen els diners recaptats per aquest impost. Eines digitals que haurien permès que les persones, poguessin resoldre tots els dubtes al respecte.

Si s’hagués fet una campanya similar a la que ara s’està fent sobre l’entrada en vigor de les restriccions de trànsit a la Zona de Baixes Emissions (ZBE), ens hauríem pogut estalviar gran part de l’innecessari enrenou sobre la posada en funcionament del Tribut Metropolità. Prou calent està l’ambient polític, com per afegir més motius per emprenyar més als ciutadans, i no hi ha res més empipador què et toquin la butxaca sense saber on van els teus diners. 

Hem de dir que si bé la integració a la Zona 1 ha permès assolir el més important, que és tenir un preu raonable del transport públic, resta encara l’equiparació amb els 18 municipis de l’anterior zona 1 pel que fa a la tarifació social a tot el sistema integrat de transport, ara només aplicada al bus urbà Molins Bus.

També resta pendent, i no se n’ha informat públicament encara, explicar quines son les millores de transport públic concretes en cada municipi que suposarà l’acord d’integració a la zona 1. És greu que no s’informi dels compromisos, calendaris i les millores pactades, i així ho hem fet saber allà on hem pogut. 

L’emergència climàtica existent i real, i la contaminació provocada pel trànsit, fa necessari i urgent millorar i molt el transport públic a Molins de Rei i al conjunt de la comarca. Cal dir que a més de la millora de serveis i infraestructures dels autobusos, també ens manquen importants millores del sistema ferroviari.

També considerem imprescindible fer arribar el tramvia al Polígon el Pla i a Molins de Rei, prolongant la Línia T3 des del final actual al Consell Comarcal fins a Molins de Rei, qüestió completament possible a mitjà termini, ara que ja està programada l’execució del tram d’Esplugues fins a Sant Just per Laureà Miró (N-340) i el començament a primers del 2020 de les obres de soterrament de les vies a Sant Feliu.

Per aquest motiu també us anuncio que la PUTP-MdR se sumarà a la recollida de signatures que iniciarà la CCOO-Baix Llobregat, la Federació d’Associació de Veïns del Baix Llobregat (FAVBAIX) i la Plataforma del Transport Públic al Baix Llobregat (PTP) per incloure l’execució del l’arribada del tramvia a Molins de Rei al futur Pla Director d’Infraestructures, actualment en fase de elaboració.

Josep Lluís de Hoyos és portaveu de la Plataforma d’Usuaris del Transport Públic de Molins de Rei (PUTP-MdR)

Recomanacions personalitzades