Molins de Rei ha de ser referent en la lluita contra l’emergència climàtica

El passat divendres 27 de setembre s’ha produït una Vaga mundial estudiantil, de consum i de mobilització laboral i social, convocada per multitud d’entitats i ONG’s.

Ha estat una mobilització mundial sense precedents que suposa una crida generalitzada i de ruptura perquè tothom incorpori el canvi de model sense retorn. Estalvi energètic, fonts renovables, economia verda, mobilitat sostenible, reduir el consum càrnic, solidaritat i adaptació al canvi climàtic seran les claus de la societat futura.

Com sempre els governs i les institucions arriben massa tard a incorporar la urgència a les seves prioritats polítiques. Europa pren consciencia de la gravetat climàtica i s’atreveix a impulsar compromisos i mesures que permetin el canvi de model necessari.

Són molts els esdeveniments climàtics recents que no fan més que rubricar la confirmació que estem davant d’un inevitable drama climàtic de grans proporcions, ningú pot defugir del repte d’afrontar l’emergència climàtica que suposa la pertorbació del clima a causa del model energètic i econòmic basat en el carboni.

Això va del perill pels ecosistemes, els animals, la flora, l’aire… però també del model econòmic i social en el que estem instal·lades, com així ens ho recorden els activistes i experts. No hi ha un planeta B.

A Molins de Rei amb tota probabilitat el proper any 2020 s’incompliran el compromisos que l’ajuntament va adoptar el 2009 mitjançant el Pacte d’Alcaldes d’Energia Sostenible, per reduir un 20 % les emissions de CO2. 10 anys perduts que proven que els darrers governs municipals han abandonat i marginat aquesta prioritat.

És incomprensible que Molins de Rei, a més d’incomplir clarament els compromisos ambientals i energètics que va subscriure, no hagi signat encara el Nou Pacte Europeu d’alcaldes/ses per l’Energia i el Clima que compromet als municipis a reduir fins a un 40% les emissions contaminants al llindar del 2030, compromís de l’acord de la conferència del clima que es va realitzar a París el 2015.

Molins de Rei ha de ser referent en la lluita contra el canvi climàtic i mentre reduïm dràsticament les emissions d’efecte hivernacle, i fem la transició energètica i ecològica cap a un canvi de model sense carboni, ens haurem d’adaptar afrontant els riscos i vulnerabilitats climàtiques que ara ja són evidències i que s’agreujaran les properes dècades. Cal fer un Pla per descriure a quins riscos estem exposats i, sobretot, incorporar el factor anomenat “ El Cost de NO Actuar”.

Molins de Rei ha de disposar d’un nou i innovador Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima (PAESC) en col·laboració amb la Diputació de Barcelona que fomenti la implantació d’energies renovables a tots els àmbits públics i privats; edificis públics i privats, industria i activitats econòmiques en general. Fomentar l’autoconsum, l’estalvi energètic i el consum d’energia verda, així com la producció renovable i neta de forma comunitària potenciant la sobirania energètica i lluitant contra l’oligopoli energètic que no té cap escrúpol envers la pobresa energètica malgrat els seus astronòmics beneficis.

El canvi de model de mobilitat és imprescindible, recuperar, millorar i crear nous espais per als vianants, el modus més sostenible de mobilitat. Cal aprofitar les oportunitats d’extensió i interconnexió de les xarxes comarcals de transport en autobús, tren i també el Trambaix, fomentar la bicicleta i crear una xarxa urbana de carrils bici que s’ha de connectar amb els municipis veïns i fer possible l’ús altres mitjans de transport.

L’economia circular com a model de futur també la hem d’impulsar a Molins de Rei, conjuntament amb nou model energètic de vila, cal impulsar un nou model de gestió de residus que ens porti cap a l’aplicació de l’Estratègia catalana Residu Zero, realitzant urgentment un Pla de Prevenció de Residus. Hem de recuperar les taxes de reciclatge que s’han reduït irresponsablement a Molins de Rei en el últims anys i millorar-les.

L’economia circular implica també un nou model de gestió de l’aigua, junt a mesures consolidades d’estalvi, cal apostar per l’ús d’aigua regenerada que ja es disponible a la depuradora de Sant Feliu, doncs pot permetre substituir alguns usos urbans de l’aigua, a serveis de neteja, jardineria i inclòs usos agrícoles.

Cal apostar per que totes les escoles i instituts de la Vila s’integrin al programa d’Escoles Verdes per que l’educació ambiental estigui present en totes les comunitats educatives de Molins de Rei, i fer-los participar activament en les mesures a realitzar en els centres escolars pel que fa a l’estalvi energètic i implantació d’energies renovables.

Cal avançar entre altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, un comerç de proximitat i una millor gestió forestal dels boscos molinencs.

Hem d’avançar cap una Vila més verda mitigadora de les onades de calor, cal replantejar-se el verd urbà actual, realitzant plans d’arbrat que permetin multiplicar la cobertura arbrada i la massa foliar existent.

Per últim el nou Pla de Clima i energia municipal s’ha de fer amb participació social i associativa de forma efectiva i activa, doncs ara mateix Molins de Rei no té cap òrgan de participació integral en temes de medi ambient de la vila, on es pugui debatre i treballar tots el temes de sostenibilitat.

El repte és majúscul i l’amenaça climàtica ja està aquí i és inevitable. Aquest 27 de setembre ens hem manifestat. Al Ple vam presentar i aprovar la declaració de l’Emergència Climàtica, però ara ens toca treballar tots els dies des de l’Ajuntament, les entitats, les activitats econòmiques i la ciutadania, per canviar aquest model que està posant en perill el futur del nostre únic planeta i, fins i tot, la futura existència de la humanitat.

Molins de Rei ha de ser, i pot ser, singular en aquesta lluita.

Gerard Corredera i Rebulà és regidor portaveu del grup municipal de Molins en Comú

Recomanacions personalitzades