Una mica més sobre la cultura a Molins de Rei: Pel nou model de gestió pública de la Cultura (2)

Acabava el meu darrer article a Viu Molins de Rei amenaçant en donar-li continuïtat. Doncs aquí la teniu.

Jordi Romeu

He escrit en diverses ocasions que un dels problemes principals de la gestió de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la vila ha estat la manca de continuïtat dels polítics responsables de la Regidoria. Només el primer d’ells, en Juià Canals nomenat el 1979, va repetir en un segon mandat, però no el va acabar. Això, sens dubte, no ha permès consolidar polítiques ni planificar de forma adequada. Tampoc els propis grups polítics han potenciat especialment la Regidoria de Cultura, ni en pressupost ordinari ni en prioritats inversores. Això ha provocat que, al llarg dels anys, la dinàmica del món associatiu s’ha imposat a la pròpia dinàmica promotora de l’Ajuntament i la Regidoria s’ha convertit, majoritàriament, en una eina al servei de les entitats, de les seves propostes i facilitadora de pressupost (quan els temps i els vents ho han permès), però renunciant a la pràctica a ser un element dinamitzador i impulsor de polítiques pròpies. Hi ha hagut excepcions puntuals (l’època del M.E.L. per exemple) però aquesta discontinuïtat ha afavorit un determinat model, amb més inconvenients que avantatges, que crec ha arribat l’hora de replantejar.

És per això que, a les portes d’una campanya electoral i d’unes noves eleccions municipals, em permeto exposar alguna idea al respecte per tal que, si les candidatures que concorrin a les eleccions les consideren adients les puguin incorporar, no només al seu programa, sinó al necessari nou model de gestió de la Casa de la Vila que s’hauria d’implementar en el proper mandat.

Per l’Àrea de Cultura el moment oportú per fer-ho és ara (també hem tingut altres moments però avui no es tracta de mirar el passat). Estem on estem i hi ha determinats fets i elements que ho afavoreixen: l’apertura de la nova Biblioteca, la posada en marxa del Museu Municipal i disposar de la Federació Obrera. Però no només aquests. Vegem-ho.

En els darrers anys la vila s’ha anat dotant de diferents i importants equipaments culturals. No entro en qüestió ara de com s’han fet les coses i si el resultat actual és el desitjat (suposo que ja queda clar que, per a mi, no). Però com que tenim el que tenim crec que hem de procurar rendibilitzar-ho al màxim. És per això que proposo una fórmula diferent per encarar la gestió de l’Àrea de Cultura des de l’Ajuntament: la segregació del que sempre hem entès com a Regidoria de Cultura en dues Regidories. D’aquesta manera considero que podem aprofundir, millorar i, el que és més important, dotar de contingut i programar no només els equipaments culturals de titularitat pública sinó millorar la interlocució amb el món associatiu i de les entitats procurant que ambdues línies d’actuació no interfereixin a nivell de gestió ni pressupostari. D’això en resultarien les següents regidories.

La Regidoria de Cultura: Seria la responsable de la gestió i programació de les polítiques pròpies a través del conjunt de serveis i equipaments culturals dels que disposem (Federació Obrera, Biblioteca, Museu Municipal, Arxiu Municipal -el gran oblidat i desconegut-, Palau dels Requesens (Sala Gòtica i futures ampliacions de l’espai i del conjunt de l’edifici), Sala d’Actes de Ca n’Ametller (en l’interí que no es converteixi en Museu el conjunt de l’edifici) i la coordinació de les programacions anuals de les entitats (per exemple Xarxa i Daltabaix) i amb especial atenció al món del cinema per la seva dinàmica pròpia i transcendència pública dins i fora la vila (Festival de Cinema de Terror, Kurtinstan, Mostra de Cinema i Drets Humans, el Documental del Mes i altres). També hauria de coordinar la seva actuació en materia de cursos i formativa (a revisar) amb el Centre Cívic de la Riera Bonet (de la Generalitat de Catalunya).

La Regidoria de Festes i Fires: Seria la responsable de la gestió de les activitats pròpies i de les organitzades per entitats especialment a la via pública (Festa Major, Cicle Festiu, Fira de la Candelera…). Això hauria de comportar una fusió d’estructures operatives i de personal i, per tant, un canvi profund no tant a nivell d’interlocució externa però sí a nivell d’organització interna de l’Ajuntament.

Aquest model, que funciona a molts municipis de Catalunya, és evident que ha de significar una reorganització profunda de l’Ajuntament de la vila (des de fa molt temps amb una estructura interna col·lapsada) i, a la meva manera de veure, l’eliminació de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local (sobre la que ja hi havia un acord entre diverses forces polítiques actualment presents a la Casa de la Vila) que integraria els seus departaments i regidories en les altres àrees de l’Ajuntament. I, sens dubte, la posada en marxa d’aquest nou model ha de tenir en compte valorar el millor de tot allò que ha funcionat fins ara, procurar evitar duplicitats i facilitar la gestió i la resposta al món associatiu que, en bona mesura, veuria derivada la seva interlocució a la Regidoria de Festes i Fires.

Però el que realment m’interessa assenyalar és que la “nova” Regidoria de Cultura hauria de tenir com a missió liderar la proposta cultural pública per a Molins de Rei. I això és el realment rellevant. Passar de gestionar edificis (en els quals no sabem ben bé que fer-hi) per gestionar propostes culturals específiques en àmbits i espais adequats, amb pressupost suficient i de manera coordinada. En posaré un exemple.

A Molins de Rei tenim una gran tradició en tot allò que fa referència al cinema. Malgrat de no disposar de sales de projecció i programació regular, sí que tenim una gran activitat al voltant del cinema però que funciona a partir de compartiments estancs. No seria una bona manera d’impulsar una política cultural global en relació a tota aquesta activitat (i també tot el que pot aportar la nova Biblioteca)? I perquè no fer-ho des de la Regidoria de Cultura amb col·laboració amb els agents específics del sector, siguin privats o públics (Cine Club, Festival de Terror, La Peni, Biblioteca)? És clar que això també vol dir repensar l’estructura de personal de la Casa de la Vila i ampliar els perfils tècnics i professionals dels quals es disposa. Podria posar-ne més d’exemples, com ara el rescat de l’Arxiu Municipal (desaparegut en combat en aquests dos darrers mandats) o tot allò que fa referència al seguiment i defensa de tot allò que tingui a veure amb el Patrimoni, que tant ha patit aquests darrers anys. I aquesta responsabilitat, que entenc que correspon a la Regidoria de Cultura no necessàriament ha d’estar vinculada al Museu Municipal.

Tot plegat requereix una nova mirada, àmplia i renovadora. Impulsar la creació, la formació i el debat traient partit de les instal·lacions de la Federació Obrera; recuperar i impulsar l’Arxiu Municipal coma element dinamitzador i divulgador del coneixement; definir millor els continguts i el projecte del Museu Municipal; obrir la nova Biblioteca a les noves dinàmiques culturals i a les tecnologies pròpies d’un servei públic modern i d’avantguarda; potenciar una programació cultural regular en col·laboració amb les entitats de la vila titulars d’equipaments de primer ordre (Foment, La Peni); plantejar la rehabilitació completa del Palau dels Requesens i repensar el seu destí en relació a les arts visuals; analitzar la viabilitat d’un equipament públic de titularitat municipal que cobreixi l’espai (aquestes 300 persones necessàries) entre La Peni i La Gòtica per activitats de format mitjà; coordinar les activitats culturals formatives i de lleure amb El Centre Cívic de la Riera Bonet i els Casals de Barri (Centre Comunitari Pont de la Cadena i Centre Cívic de l’Àngel), i tantes més coses que no es poden incloure en aquest primer apunt.

Sincerament penso que aquesta proposta requereix un projecte sòlid i convençut que, amb totes les esmenes necessàries, s’inclogui en una reforma necessària de l’organització política i tècnic-administrativa i de serveis del nostre Ajuntament. N’he desenvolupat (i amb limitacions lògiques) només la part concreta de l’actual Àrea de Cultura, però el lector ja haurà observat que les conseqüències i abast d’aquesta reforma abasten el conjunt de la Casa de la Vila.

Tornant a la “nova” Regidoria de Cultura, és difícil i ho serà més en el futur immediat, compatibilitzar responsabilitats i pressupost amb les activitats festives i de carrer. I no les desmereixo, al contrari. Per això crec que les entitats que les impulsen i que han demostrat una capacitat extraordinària en cadascun dels seus àmbits d’actuació han de tenir una interlocució política específica i cercar la complementarietat necessària amb les activitats que impulsa i gestiona el propi Ajuntament. Però veig molt clar que estem parlant d’espais d’actuació diferent. Per això plantejo aquestes dues línies d’actuació que requeriran dues Regidories que, evidentment, hauran de treballar coordinades.

Aquí ho deixo, de moment. Segur que molts aspectes admeten matisos (els mateixos noms de les Regidories) i la definició de competències entre ambdues no és fàcil. Com tampoc ho és vincular les activitats de carrer, el cicle festiu, la Festa Major o la Fira de la Candelera a un mateix lideratge polític. Són moltes fotos que tenen molts pretendents. Però això hauria de ser accessori. El que plantejo és de fons i espero que així s’entengui. No perdem l’oportunitat de parlar-ne i d’actuar. No és moment d’immobilismes. Cal ser valents, moure fitxa i avançar. Per la cultura i per la vila.

Jordi Romeu, ex-Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Molins de Rei

Recomanacions personalitzades