L’IBI tindrà descomptes de fins al 50% en funció de la renda per càpita i el valor cadastral

Els habitatges de Molins de Rei amb valor inferior als 180.000€ on visquin famílies que ingressin menys de 655€ al mes per persona tindran bonificacions de l’IBI que aniran del 10% al 50%. És una de les onze mesures fiscals que el govern municipal (CDC i PSC) ha negociat amb ERC.

L'oficina de la Diputació està al Passeig del Terraplè // Jose Polo

L’IBI es paga a l’oficina de la Diputació // Arxiu – Jose Polo

El rebut de l’IBI de l’any 2017 serà més barat per les famílies de Molins de Rei que visquin en habitatges amb menys valor i tinguin menys ingressos. Les reduccions seran progressives, començant amb el 10% per a famílies que visquin en una casa amb valor cadastral entre 100.000 i 180.000 euros i ingressos disponibles d’entre 475 i 655 euros al mes per persona.

Per calcular aquesta última xifra es restarà dels ingressos nets de la família el que paguin de lloguer o hipoteca, tot i que com a màxim es restarà l’import del Salari Mínim Interprofessional d’aquell any, que està en 655€ el 2016.

El descompte màxim serà del 50%, per als que guanyin menys de 399€ al mes per persona i visquin en una casa amb valor inferior als 60.000€. Per motius legals, els únics que podran tenir la boificació directament en el rebut de l’IBI seran les famílies nombroses i les que tinguin algun membre amb discapacitat. La resta de persones hauran de pagar l’import íntegre de l’IBI i l’Ajuntament els el retornarà en forma d’ajut. Els descomptes també s’aplicaran a persones que estiguin de lloguer.

 Valor cadastral inferior a 60.000€Valor cadastral de 60.000,01 a 100.000 €Valor cadastral de 100.000,01 a 180.000 €
Menys de 399 euros disponibles mensuals per càpita50% de descompte40% de descompte30% de descompte
De 399,01 a 475 euros disponibles mensuals per càpita40% de descompte30% de descompte20% de descompte
De 475,01 a 655,20 euros disponibles mensuals per càpita30% de descompte20% de descompte10% de descompte

Per exemple, en una família de quatre membres que ingressin 2.000€ nets al mes i paguin 600€ al mes de lloguer per un pis valorat en 110.000€: comptaria que tenen 350€ disponibles per persona i per tant tindrien un descompte del 30%.

També a la taxa de residus

Seguint els mateixos barems, la taxa de residus tindrà les mateixes bonificacions, tot i que en aquest cas caldrà ser també d’un d’aquests col·lectius: famílies nombroses, monoparentals, amb discapacitats, majors de 65 anys o menors de 35 anys.

Pacte amb ERC

Sílvia Guillén, portaveu d'ERC, que ha pactat les bonificacions amb el govern de CDC i PSC // Jordi Julià

Sílvia Guillén, portaveu d’ERC, que ha pactat les bonificacions amb el govern de CDC i PSC // Jordi Julià

Les mesures són fruit de les negociacions entre Esquerra i el govern municipal de Molins de Rei, format per Convergència i el PSC, per a les ordenances fiscals del 2017. ERC proposava una bonificació de l’IBI dirigida als col·lectius que tindran reducció en la taxa de residus, però després de les negociacions, van ampliar-ho a tota la població seguint només els criteris de la renda per càpita i el valor cadastral.

L’aprovació d’aquesta i altres mesures van fer que ERC s’abstingués en les ordenances fiscals, tot i seguir reclamant “una autèntica tarifació progressiva”, deia la portaveu, Sílvia Guillén, que demanava “apartar la caritat i aplicar l’equitat”, durant el debat d’ordenances. És a dir, “pagar en funció de la renda i no fer bonificacions concretes”, deia, en la mateixa línia que la CUP i Molins Camina.

El govern, en canvi, afirmava que “ja es fa una tarifació social” però que “hi ha molts models”. El president de l’àrea d’Economia i Serveis Generals, Miguel Zaragoza (PSC), plantejava: “si ho portéssim a l’extrem, les famílies que més tenen pagarien el cost real de l’escola de música”. Les bonificacions es compensaran amb l’augment dels impostos de la construcció, com va demanar Molins Camina.

Altres mesures acordades

Les altres mesures que Esquerra ha acordat amb el govern són fer una guia per donar a conèixer els ajuts i bonificacions que dóna l’Ajuntament perquè “moltes no es demanen perquè la gent no les coneix”; un 20% de bonificació en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a empreses que facin un pla de transport que fomenti la mobilitat sostenible; o bonificació del 50% en impostos per fer obres de rehabilitació en edificis amb patologies estructurals

Recomanacions personalitzades