L’oposició demana més claredat sobre la gestió de la Federació Obrera

Els partits de l’oposició lamenten la indefinició del reglament d’ús de la Federació Obrera i la manca d’un model de gestió. També es queixen d’una redacció poc participativa del reglament, aprovat finalment gràcies al vot de la CUP després de modificar un punt.

El Reglament defineix la Federació Obrera com un "Centre Cultural i Cívic"

El Reglament defineix la Federació Obrera com un “Centre Cultural i Cívic”

Els principals partits de l’oposició -CUP, Iniciativa i Esquerres- coincideixen a lamentar “la falta d’un model de gestió clar” sobre la nova Federació Obrera. Aquest espai va començar a funcionar al juliol, a partir del que s’especifica al Reglament d’ús i funcionament que es va portar al ple del mes anterior. Jordi Romeu, d’Esquerres per Molins de Rei, lamentava que “anem a obrir les portes de la Federació Obrera i encara no hem definit què volem fer-ne”, una opinió coincident en molts punts amb Iniciativa per Molins de Rei. També Roger Castillo, regidor de la Candidatura d’Unitat Popular va advertir que “si volem fer de la Federació Obrera un referent hem de tenir molt clar com ho gestionem, i a les comissions de participació amb les entitats d’ús preferent, no se’ls va explicar ni com es faria per decidir el model de gestió”.

Per contra el Regidor de Cultura, Joan Ramon Casals (CiU) va parlar d’un document “molt flexible” i que permet “fer millores constantment al funcionament de la Federació”. Casals va respondre a les crítiques explicant que “el model de gestió inicial és molt simple: gestió municipal, amb participació de les entitats“, i justificava haver-lo deixat obert “per les possibilitats pressupostàries actuals i per deixar passar un temps per poder veure amb el funcionament què és el que volem”

Els tres partits de l’oposició també van coincidir a criticar la “poca participació” del procés de redacció de la normativa, especialment Iniciativa per Molins de Rei, que va qualificar -en paraules de la regidora Laura Duran- el procés participatiu de “pobre, raquític i poc acurat”, pel fet que només hi participessin les 4 entitats que disposen de la Federació de manera preferent: l’Associació Obrera, el Casal de la Dona, l’Associació Filatèlica i Numismàtica i els Matossers, tal com es va establir al procés participatiu de 2006. La regidora d’Iniciativa per Molins de Rei reflexionava que “potser hi ha hagut poca prioritat a la participació perquè el govern no volia cedir a altres idees que no fossin les seves”.

Les coincidències en les crítiques no s’acaben aquí, perquè els tres partits van coincidir a remarcar les presses d’última hora, i la preocupació per obtenir finançament per aquest centre cultural i cívic a llarg termini.

La CUP demana treure atribucions al regidor de Cultura

El Reglament d’usos es va aprovar al ple de juny amb els vots de CiU, PSC i CUP // David Guerrero

A banda d’aquestes reflexions sobre el reglament, la CUP va demanar “que no es repeteixi el model de preus de la Sala Gòtica i no s’hagi de pagar per l’ús de la Federació Obrera” argumentant que “les activitats programades per les entitats sense ànim de lucre no han de tenir un cost afegit, perquè sinó les estem limitant”. Aquesta decisió l’haurà de prendre el màxim òrgan de decisió de la Federació Obrera: el Consell de Centre.

Precisament el funcionament d’aquest Consell de Centre era el principal entrebanc de la CUP per donar suport al reglament. El consell el formen 4 representants de l’Ajuntament i 4 representants de les entitats, i al redactat inicial es preveia que “en cas d’empat, el president/a tindrà vot de qualitat”. Segons marca el propi reglament el president és el regidor de Cultura. En canvi, el funcionament de la Comissió d’Activitats -que regula les activitats que es programen- fixa una altre procediment en cas d’empat: “La Direcció proposarà la votació dels assumptes en conflicte, que s’aprovaran o denegaran per majoria simple”. Sobre aquest aspecte, Roger Castillo considerava que “no es pot distingir segons la importància del què estem parlant, si creiem en la participació ciutadana hem de donar al Consell de Centre les mateixes eines que als altres òrgans”.

Finalment es va acordar modificar aquest punt acceptant la proposta de la CUP, la qual va acabar votant-hi a favor adduint que “no ens agraden els processos que hi ha al darrere, però com que el que votem és el reglament, hi votem a favor”. En canvi, tant Iniciativa com Esquerres van abstenir-se a la votació. També el regidor del PP, Emilio Ramos, es va abstenir, tot i no mostrar el seu posicionament al respecte en cap moment de la discussió al ple municipal.

Recomanacions personalitzades