Les obres de Riera Mariona avancen a bon ritme

Les obres d’urbanització del carrer de la Riera Mariona finalitzaran el 20 de gener. El nou carrer comptarà amb voreres amples i aparcament a banda i banda del vial. La mobilitat a la zona gaudirà de millores importants amb l’obertura del carrer, que permetrà accedir a les Conserves des de la carretera.

Des del dilluns 9 es treballa al carrer Riera Mariona en les obres d’urbanització, i ho fan a tot ritme ja que tenen la data de finalització ben a prop: divendres 20 han d’estar acabades les obres -amb un pressupost de 86.000 euros- i ha d’estar tot a punt per obrir el carrer al trànsit i als veïns. Serà llavors quan es podrà tornar a circular pel carrer de la Riera Mariona després de nou anys tancat.

El resultat de les obres serà un vial de set metres d’amplada amb aparcament als dos costats en línia. En total podran aparcar uns 14 vehicles, 9 a una banda i 5 més a l’altra. També hi haurà un aparcament de motos en un dels extrems.

El solar privat serà delimitat amb una tanca de formigó al costat de la vorera // David Guerrero

Les voreres seran amples, acabant amb el dèficit històric d’un carrer en el que si es creuaven dos persones s’havia de posar el peu a la carretera. Una vorera tindrà sis metres i l’altra, tres. Una part del solar on abans estava la Roca no està edificat i els projectes previstos es van aturar per la crisi econòmica. Mentre no es construeixi res, hi haurà una tanca de formigó que limitarà la parcel·la privada amb la vorera de sis metres d’amplada.

Les obres s’estan aprofitant per passar cables per sota terra i el carrer disposarà d’embornals nous amb l’objectiu d’evitar l’acumulació d’aigües pluvials en la zona que toca amb l’avinguda de Barcelona.

Una de les voreres tindrà sis metres d'amplada // David Guerrero

La mobilitat es veurà considerablement millorada amb la finalització de les obres del carrer de la Riera Mariona. Es mantindrà el sentit històric, des de l’avinguda de València i Barcelona en direcció al barri de les Conserves, en sentit únic. L’obertura del carrer comportarà altres modificacions en l’entorn: el carrer Amadeu Vives deixarà de ser de doble sentit.

El cap de l'obra va explicar tots els detalls als representants veïnals i polítics // David Guerrero

El passat dimecres, l’alcalde, Xavi Paz, el regidor de Via Pública, Miguel Zaragoza, i la regidora d’Urbanisme, Mònica Santamans, van visitar les obres. Xavi Paz va valorar les obres com “la recuperació de la dignitat del barri i de la zona” i va destacar que la obertura de Riera Mariona permet “recuperar una mobilitat més eficient a la zona i guanyar places d’aparcament”.

“Ens ha costat molt viure amb el carrer tancat, hem aguantat de tot: enderrocament de l’edifici de davant, rates, males olors i la estretor del carrer”, recordava Luis Vaz, un veí de l’edifici de Riera Mariona, que presenciava les obres i mostrava la seva alegria al veure com el projecte d’obertura del carrer es fa realitat.

Recomanacions personalitzades