Ainoa García: Els plans d’ocupació locals

Ainoa GarcíaSabem, mirant les fredes dades de l’economia i escoltant el que la ciutadania ens diu al carrer, que el principal problema que vivim avui a casa i al carrer és la desocupació, això fomenta l’increment de les desigualtats i l’augment de la pobresa que malauradament pateixen moltes famílies de la Vila.

La política municipal té poques competències per actuar i corregir aquests perversos efectes, i aquestes s’han vist minvades pel PP en els darrers mandats. Els governs de l’Estat i de Catalunya poc han fet en els darrers anys, millor dit, han retallat els ajuts que ens feien arribar per corregir els adversos efectes de les seves polítiques tan agressives socialment. Tot i que hem rebut algunes ajudes de la Diputació i del SOC, només l’Àrea Metropolitana ens ha incrementat les ajudes per actuar i la resta els hem hagut de treure de la millor en eficiència en la gestió de l’Ajuntament.

Els plans d’ocupació municipal són una actuació municipal que té com a objectiu principal la contractació laboral amb caràcter interí o per obra o servei determinat, per desenvolupar una tasca determinada de persones en atur per a la realització d’accions d’interès general, social i econòmic en l’àmbit local. Nosaltres no ens quedem aquí i prioritzem aquells col·lectius amb major risc d’exclusió social, mantenint les condicions laborals acordades en els convenis laborals que hi ha en vigor en el moment de cada convocatòria i enfocant les places que oferim a l’interès general.

En aquest punt m’agradaria remarcar que totes les persones que opten a accedir a un pla d’ocupació municipal coneixen en tot moment els requisits, ítems que s’avaluaran així com el punt en el procés en el qual es troben en tot moment, a més a més, el procés de selecció es fa coordinant, en tot moment, el SOC amb els departaments d’ocupació i recursos humans i serveis socials, en els casos necessaris. Garantim la igualtat d’oportunitats a totes les persones desocupades i alhora la transparència dels diferents processos que desenvolupem.

En aquesta línia hem fet un pas endavant i en el ple del mes de maig es va aprovar destinar més de 100.000 € a la creació de plans d’ocupació amb recursos propis de l’Ajuntament. Aquests plans d’ocupació com no pot ser d’altra manera van destinats a perfils i tasques molt concretes:

  • 3 persones majors de 60 anys per fer tasques de pintura d’equipamentsmunicipals, com escoles i de via pública. D’aquesta manera volem fomentar que les persones aturades de llarga durada d’aquesta edat puguin recuperar l’expectativa del dret a una jubilació digne.
  • 3 persones amb discapacitat per repetir l’exitosa experiència dels patis oberts, per així optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant la sevavessant educativa i social i donar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies.
  • 2 persones menors de 30 anys per reforçar les tasques forestals que es desenvolupen als barris de muntanya i a les zones naturals del municipi.

Donades aquestes característiques tan específiques la publicació de les ofertes laborals temporals i amb una finalitat social es va fer a l’endemà del ple per tal de garantir que es poguessin iniciar aquestes tasques en finalitzar el curs escolar i poder treure el màxim profit de les tasques que les persones seleccionades desenvolupessin; tot i estar garantida la transparència, les condicions laborals dignes i aprovades pels convenis laborals i la igualtat d’oportunitats, ens vam trobar un punt de discrepància amb els sindicats representants de les persones treballadores a l’Ajuntament i tot acceptant les seves crítiques i a l’efecte d’analitzar les seves propostes en detall, vam aturar l’execució dels plans, posposant l’inici unes setmanes amb el que això comporta, per tal de buscar el màxim consens possible.

Des de la regidoria d’ocupació continuarem buscant tots els mecanismes possibles per continuar fomentant l’ocupació social per persones desafavorides, impulsant noves polítiques, consolidant les més recents com els plans d’ocupació propis i desenvolupant i millorant les més veteranes com el SEFED i els cursos de formació, orientem totes les decisions a crear i donar eines perquè les persones puguin arribar a tenir una ocupació digne i de qualitat.

Escoltarem les queixes com sempre, atendrem les propostes que puguem assumir però sobretot farem que els plans socials contra l’atur suposin també oportunitats, encara que temporals, per a persones desocupades; perquè la seva aportació a un treball d’interès general els pugui suposar recuperar uns mínims per accedir a la cobertura per desocupació.

Som conscients que l’Ajuntament ha de fer-se ressò de la demanda social canalitzant una demanda de més i millors polítiques actives per part de la Generalitat i l’Administració General de l’Estat. Mentre ho aconseguim aportarem la solidaritat activa de la població molinenca per mitjà d’accions municipals i esperem que el sindicalisme local segueixi, com ho ha fet sempre, en el seu suport al govern municipal per mitjà de la crítica, quan cal, i de l’acord constructiu, per ajudar als que més ho necessiten en aquest moment a Molins de Rei.

Ainoa García, regidora d’Ocupació

Recomanacions personalitzades