Coneix les inversions dels pressupostos participatius per barris

Després del període de votacions, ja s’ha decidit el destí dels 250.000 euros dels pressupostos participatius per barris. 

Després del procés de participatiu sobre el 10% de les inversions del pressupost 2016, on han votat 565 veïns, l’Ajuntament de Molins de Rei ha donat a conèixer els projectes escollits. Utilitzant “criteris de prudència”, el consistori ha decidit, en els casos on les actuacions escollides ho ha permès, guardar part del pressupost per si les actuacions finalment necessiten més inversió. Si no és el cas, amb els divers sobrants es realitzaran altres millores als barris.

Bonavista – El Mas, Torrent de l’Hospital, Font dels Casatsslide0030_image010

 • Jocs per a la gent gran: Subministrament i instal·lació d’un circuit vital per gent gran de 9 espais per a diferents mobilitats, pedals, cintura, dits, canells, braços, cames, etc. I instal·lació d’una taula multiusos per jugar diferents jocs. Adequació dels espais de jocs infantils confecció d’un sorral, col·locació de gronxador per nadons i gronxador rodó adaptat i taules sensorials.
 • Més bancs: Col·locació de bancs als carrers Antoni Gaudi i al carrer Ferrer i Guardia.
 • Import destinat al barri: 26.000 euros
 • Cost total accions: 25.480 euros
 • Vots totals al barri: 52

slide0031_image013Can Graner

 • Més jocs infantils: Subministrament i col·locació de gronxadors i molla tortuga i molla lluna al parc infantil i reparació dels existents i adequació de paviments.
 • Més bancs: Subministrament i col·locació de dos bancs i dues cadires.
 • Instal·lació d’una barana a les escales del barri: Subministrament i col·locació de tub passamà per les escales.
 • Import destinat al barri: 4.000 euros
 • Cost total accions: 4.000 euros.
 • Vots total al barri: 20

Centre Vila

 • slide0032_image016Millora de les escales del carrer Mercat: Remodelació de les zones enjardinades del carrer Major, entre Palau de Requesens i escales del carrer Mercat, eliminació de la vegetació existent, plantació d’arbustos de baix consum hídric i plantació de parterres en flor de temporada. Pavimentació amb llambordí del jardinet del carrer Boters.
 • Bàsquet i ping pong a la plaça de la Llibertat: Subministrament i col·locació de dues cistelles de bàsquet.
 • Millores dels jocs infantils de la plaça de la Llibertat: Subministrament i col·locació de noves estructures de jocs infantils, castell i de gronxadors per a totes les edats. Pavimentació amb cautxú de 20m2 aproximadament i fer un fossar de terra.
 • Import destinat al barri: 52.000 euros
 • Cost total accions: 45.280
 • Vots totals al barri: 47

slide0033_image019El Canal

 • Millora parcs infantils carrer Felip Canalias: Arranjament dels espais de jocs infantils, col·locació de 200m2 de paviment de cautxú continu, substitució de jocs petits (molles, taules de joc, etc.), col·locació de gronxador adaptat i 2 sorrals. 100 metres de barana de fusta.
 • Instal·lació miralls a les cruïlles: Instal·lació de dos miralls de circulació a la cantonada Menéndez Pelayo amb Ferran Agulló i a la cantonada Menéndez Pelayo amb Albert Pujol.
 • Import destinat al barri: 26.000 euros
 • Cost total accions: 24.900 euros
 • Vots totals al barri: 127

La Granjaslide0034_image022

 • Ampliació parc infantil Rambla de la Granja: Pavimentació de 50m2 amb cautxú, formació de petit sorral, retirada d’arbustos, adequació de terreny i subministrament i col·locació de joc laberint i d’un nou gronxador adaptat amb base rodona, recol·locació de jocs existents i col·locació de 2 bancs nous.
 • Import destinat al barri: 25.000 euros
 • Cost total accions: 24.700 euros
 • Vots totals al barri: 43

slide0035_image025La Rierada

 • Renovació de les barreres de seguretat: Renovació del màxim nombre possible de barreres de seguretat tipus “biona” en diferents trams de la carretera que va de La Rierada a Sant Bartomeu de la Quadra.
 • Import destinat al barri: 4.000 euros
 • Cost total accions: 2.127 euros.
 • Vots totals al barri: 2

L’Àngel i Torrent de l’Hospitalslide0036_image028

 • Millorar de la plaça de la Pau: Remodelació de les zones enjardinades, pavimentació amb cautxú de 50m2 per a jocs infantils, reparació i substitució de jocs infantils i tancaments.
 • Import destinat al barri: 15.000 euros.
 • Cost total accions: 14.750 euros.
 • Vots totals al barri: 41.

 

Les Conserves / La Carreteraslide0037_image031

 • Modernització de la plaça Antoni Marca: Adequació de l’espai i col·locació de paviment de cautxú, confecció d’un sorral, renovació dels jocs infantils. Repàs de la jardineria.
 • Import destinat al barri: 24.000 euros
 • Import destinat a l’acció: 21.800 euros.
 • Vots totals del barri: 50.

 

Pont de la Cadena

 • slide0038_image034Condicionament jocs infantils plaça Joan Vallès: Remodelar la zona de jocs per a nens petits amb la instal·lació d’un laberint i una estructura de joc nova, 20 m2 de terra de cautxú i un nou sorral, amb 4 bancs nous.
 • Import destinat al barri: 26.000 euros
 • Import destinat a l’acció: 24.499 euros
 • Vots totals del barri: 42

 

 

slide0039_image037Riera Bonet / La Carretera

 • Creació d’un circuit d’exercici per gent gran: Adequació de l’espai del costat de les botxes, instal·lació d’un circuit vital de 9 espais per a diferents mobilitats, pedals, cintura, dits, canells, braços, cames, etc. I instal·lació d’una altra taula multiusos per jugar.
 • Creació d’un correcan: Tancament d’un espai al lateral enjardinat del carrer de Ca la Còrdia, amb dos accessos, dues papereres i dos bancs, uns 400m2 aproximadament. Adequació i arranjament.
 • Instal·lació d’una taula de ping pong: Col·locació d’una taula de ping-pong i formigonat base.
 • Instal·lació de bancs a Can Capellans: Col·locació de 3 bancs a la Plaça Antonio Méndez, prop del Passatge de Can Capellans (passatge privat).
 • Col·locació de més papereres: Col·locació de dues papereres noves al carrer de Ca la Còrdia i la Plaça Antoni Méndez.
 • Import destinat al barri: 20.000 euros
 • Cost total de les accions: 19.600 euros
 • Vots total del barri: 73

slide0040_image040Riera Nova – La Pau

 • Nou aparcament al costat de la Federació Obrera: Anivellació de la superfície (1.100m2 aproximadament), marcatge de pendents i aglomerat de la superfície.
 • Import destina al barri: 20.000 euros
 • Cost total accions. 19.890 euros
 • Vots total barri: 45

 

Sant Bartomeu de la Quadraslide0041_image043

 • Condicionament de la zona del carrer Pepeta: Neteja i condicionament de l’espai ubicat al carrer Pepeta de Ca la Bardissa just a la cantonada entre les cases. Col·locació de 4 bancs, 1 paperera, esbrossada, sega de talús i plantació de flors de temporada, moviment de terres i compactació per formar esplanada, amb pendents i grava de paviment.
 • Import destinat al barri: 4.000 euros
 • Cost total accions: 3.979 euros
 • Vots totals al barri: 22

Vallpinedaslide0042_image046

 • Instal·lació de reductors de velocitat a l’avinguda Verge de Montserrat: Col·locació de diversos elements de senyalització (2 senyals R-301, 2 senyals P-50 i 2 senyals P-15a) i abalisament (catadiòptrics) per indicar la limitació de velocitat en un tram aproximat de 500 metres i la col·locació de 30 metres de bandes de reducció de dos components. Retirada de senyalització existent obsoleta i arranjament de vorals, retirada de terres i retallat de branques.
 • Import destinat al barri: 4.000 euros
 • Cost total de les accions: 3.934 euros
 • Vots totals al barri: 1

Recomanacions personalitzades