La població de Molins de Rei creix un 0,29%

Molins de Rei compta amb 24.878 habitants segons la darrera actualització del padró continu. La població augmenta un 0,29% respecte l’any anterior, amb 73 molinencs més. Es manté la tendència de lleuger creixement dels últims anys.

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha difós les xifres de població a 1 de gener de 2013 fruit de la revisió del padró municipal. Aquestes dades indiquen que Molins de Rei continua creixent encara que sigui lleugerament. La població actual censada al municipi és de 24.878 habitants, 73 més que al 2012, el que suposa un creixement percentual del 0,29%. Si es compara el nombre d’habitants amb el de fa 10 anys, el creixement ha estat de 2.920 persones en els últims 10 anys.

Evolució de la població a Molins de Rei entre 1998 i 2013 // Idescat

Evolució de la població a Molins de Rei entre 1998 i 2013 // Idescat

El que també ha crescut considerablement és el nombre de molinencs que resideixen a l’exterior. Si fa quatre anys hi havia registrades 262 molinencs vivint fora, al 2013 ja són 351 i la xifra manté una tendència a l’alça any rere any.

El creixement de Molins de Rei es troba en la mateixa línia del registrat al Baix Llobregat, on s’ha experimentat un augment de població del 0,2% en relació amb l’any anterior, continuant així la tendència a l’alça de la població de la comarca tot i que amb una intensitat inferior a la d’anys anteriors. Al global de Catalunya, en canvi, es registra una pèrdua d’habitants, amb un descens del 0,2%.

Recomanacions personalitzades