Vallpineda i la Rierada ja tenen el programa d’adequació a punt per desenvolupar

El programa d’adequació de Vallpineda i la Rierada marca les actuacions necessàries a dur a terme durant els propers tres anys per establir el planejament urbanístic correcte, el projecte d’urbanització i la reparcel·lació dels terrenys d’aquests dos barris de muntanya.

Durant els últims mesos s’han dut a terme algunes reformes urbanístiques per millorar les condicions a Vallpineda // Ajuntament de Molins de Rei

El programa d’adequació de les urbanitzacions de Vallpineda i la Rierada recull les directrius pel tractament i regularització d’aquests dos barris de muntanya. Es busca dotar-los de serveis urbanístics bàsics regularitzant la situació de les parcel·les i fent que tinguin la condició de solars. Això possibilitarà la sol·licitud de noves llicències d’obres a la zona complint la legislació vigent i respectant l’entorn de la serra de Collserola.

“És un full de ruta que marcarà tota una sèrie de directrius a treballar de manera conjunta amb un document obert comptant amb la participació de tots els grups polítics i els veïns”, assegura la presidenta de l’àrea de Sostenibilitat i Territori, Mònica Santamans (CiU). Establir el planejament urbanístic és una de les prioritats del programa d’adequació, amb la intenció de concretar l’ample dels carrers, les zones verdes, els equipaments i les zones edificables segons la dimensió mínima de cada parcel·la. Un altre aspecte que treballarà el pla és un projecte d’urbanització, definint les obres públiques que es faran als carrers i a les zones verdes. Per últim, la tercera pota del programa d’adequació és el projecte de reparcel·lació, que ha de delimitar de manera precisa la superfície de cada parcel·la definint els drets edificables, el cost de les obres d’urbanització i el valor de les noves zones verdes que els hi pertoca a cada parcel·la.

Actuacions fins l’estiu del 2014

El programa d’adequació recull unes propostes de continguts tècnics i jurídics per fer viables les actuacions previstes i una proposta d’elaboració i tramitació dels documents necessaris al llarg de l’any 2012 fins el 2014. Els tràmits dels documents de planejament preveuen finalitzar a finals del 2013, però tenint en compte que hi ha procediments que no depenen de l’Ajuntament, sinó d’altres administracions públiques, s’ha donat de marge possible fins a l’estiu del 2014. En aquest sentit també caldrà tenir en compte el pressupost municipal dels propers anys, que haurà de possibilitar la dotació econòmica per dur a terme el programa d’adequació.

Sobre el paper, aquestes actuacions suposen la modificació del Pla General Metropolità (PGM) en l’àmbit de Vallpineda, el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de la Rierada, que ara s’actualitza amb la figura del Pla de Millora Urbana (PMU) i, en tercer lloc, el pla parcial de La Rierada.

Unanimitat a favor del programa d’adequació

L’aprovació del programa d’adequació es va dur a terme al ple municipal del mes de juny. Tots els partits van votar a favor del pla. La regidora d’Urbanisme i presidenta de l’àrea de Sostenibilitat i Territori, Mònica Santamans, va destacar que es tracta “d’un punt d’inflexió històric” i es va mostrar convençuda de que el programa d’adequació “permetrà treballar plegats a favor dels veïns, analitzant cas per cas per trobar solució a problemàtiques concretes”.

Des de l’oposició, Roger Castillo, de la CUP, va destacar que el projecte d’urbanització actual és “més coherent, amb una urbanització més tova i sense excessos, millorant els aspectes ambientals i amb uns menors costos pels veïns”. Sílvia Guillén, d’Esquerres per Molins de Rei, també va celebrar la redacció del projecte tècnic establert però alertant que “serà un procés complicat, amb moltes particularitats i en un context econòmic especialment dur”.

El regidor del PP, Emilio Ramos, va demanar que les actuacions no es limitessin als barris de muntanya sinó “a tot el bosc, per evitar haver de buscar culpables si algun dia hi ha una desgràcia amb tota la fusta acumulada”. Per part d’Iniciativa per Molins de Rei, Mercè Ferrer va destacar que “el 95% del programa ja el va deixar enllestit l’anterior equip de govern municipal” i va posar en dubte que es compleixin els terminis previstos. La regidora que havia presentat el programa d’adequació, Mònica Santamans, va exhortar a Iniciativa“No ens tirem merda els uns sobre els altres, millor que treballem en comú i en benefici d’uns veïns als quals els hi hem de donar solucions”.

Una quarantena de veïns, que van aplaudir les intervencions de tots els grups municipals, van assistir a la sala de plens per veure l’aprovació per unanimitat del programa d’adequació. El secretari de l’associació de veïns de la Rierada es va mostrar disposat a treballar conjuntament amb els tècnics i els grups polítics municipals a partir d’ara reconeixent que “ha estat una tasca desmotivadora però han valgut la pena tots els anys d’esforç perquè ara finalment ens sentim recolzats per tot l’Ajuntament”.

Recomanacions personalitzades