El Servei Català de Trànsit elaborarà un nou Pla Local de Seguretat Viària

Molins de Rei comptarà amb un nou Pla Local de Seguretat Viària realitzat en conveni amb el Servei Català de Trànsit, que l’elaborarà per conèixer les necessitats actuals i els punts que cal millorar. Les conclusions s’incorporaran al Pla de Mobilitat de Molins de Rei.

El carrer Sant Antoni Maria Claret ha passat a ser d’un sol sentit per millorar la seguretat // Ajuntament de Molins de Rei

El Servei Català de Trànsit s’encarregarà de redactar el Pla Local de Seguretat Viària de Molins de Rei. L’Ajuntament li ha encarregat la seva redacció amb l’objectiu “conscienciar a la ciutadania i combatre els punts de la vila amb una especial sinistralitat”, segons va explicar el regidor de Guàrdia Urbana, Joaquim Martí.  Amb aquest pla l’Ajuntament busca promoure la consciència dels perills de la via pública i la responsabilitat envers la resta d’usuaris d’aquesta.

Un cop el Servei Català de Trànsit tingui elaborat el Pla Local de Seguretat Viària, l’Ajuntament haurà de dur a terme el pla d’actuació establert per “minimitzar la sinistralitat” en aquells punts del municipi que siguin perillosos pels conductors o els vianants. La redacció del Pla Local de Seguretat Viària no tindrà un cost econòmic per l’Ajuntament ja que el Servei Català de Trànsit serà el responsable de la seva redacció i les despeses associades.

Relació amb el Pla de Mobilitat

Des de l’oposició, tant Iniciativa per Molins de Rei com Esquerres per Molins de Rei es queixen dels terminis marcats, que “no estableixen quan estarà finalitzat el Pla Local de Seguretat Viària”. La importància d’aquest Pla destaca per les aportacions i la relació que pot tenir amb el Pla de Mobilitat de Molins de Rei que s’està redactant actualment. “Les conclusions del Pla de Seguretat Viària s’incorporaran al de Mobilitat en la mesura que sigui possible ja que serà un document viu”, ha assegurat la regidora de Mobilitat, Anna Cantudo.

Recomanacions personalitzades