El nou model de Guàrdia Urbana aposta per la proximitat

La Guàrdia Urbana es reformula i posa en marxa un nou model incorporant una unitat de proximitat composada per 10 agents policials repartits per set zones de Molins de Rei. Es vol potenciar així el contacte directe amb el ciutadà i la societat civil de la vila.

La Guàrdia Urbana de proximitat ja patrulla pels carrers // Ajuntament de Molins de Rei

Nou agents i un cap de la unitat són l’equip d’aquesta nova unitat de proximitat que s’ha distribuït per set zones de la vila i mantindrà contacte amb el veïnat de cada barri per percebre incidències, qüestions d’interès i vetllar per la seguretat i la convivència ciutadana. El cos policial de Molins de Rei compta amb 40 membres i un caporal i fins ara es comptava amb una única unitat, el servei de reacció, dirigit a la societat civil molinenca en general.

La policia local de Molins de Rei ha dut a terme una reorganització dins del seu cos amb l’objectiu de “prestar un millor servei i més proper a la ciutadania”. La presentació d’aquest nou model de Guàrdia Urbana va tenir lloc el passat dimecres 13 de juny a la sala d’actes de l’ajuntament. El seu caporal, Josep Rafael va explicar la funció d’aquests agents de barri: “Potenciar el coneixement de l’entorn i la interacció amb els veïns”. Una de les coses que va apuntar també Rafael va ser el retorn de les accions de la policia cap a la ciutadana, quan es demani la seva col·laboració “per tal de que els molinencs sàpiguen els resultats de la seva petició”.

La unitat de proximitat treballarà en torns de matí i tarda, però no de nit. La tasca dels agents es prioritzarà que sigui a peu de carrer i es faran presents de manera destacada en els dies i horaris de més activitat ciutadana i comercial. El tracte diari amb els veïns i comerciants, i el coneixement detallat de l’entorn seran els eixos centrals de la seva actuació, segons es va desprendre durant la presentació de la nova unitat.

Divisió per zones i contacte directe amb el ciutadà

El desplegament territorial que s’ha dut a terme és el següent: la zona 1 correspon al centre de la vila; la zona 2, el barri de la Granja; la zona 3, els barris de la Pau, Riera Nova i el polígon industrial Riera Molí; la zona 4 està formada pels barris Bonavista-El Mas, Font dels Casats, Torrent de l’Hospital, Can Graner, l’Àngel i les Conserves; la zona 5 s’adreçarà al barri de la Riera Bonet i al polígon industrial el Pla; la zona 6, el barri del Canal i el Pont de la Cadena; i la zona 7, els barris de muntanya: Sant Bartomeu de la Quadra, la Rierada i Vallpineda.La divisió per zones s’ha fet per tal que “siguin sempre els mateixos als mateixos barris i així potenciar el coneixement de l’entorn i la interacció amb els veïns”, segons va assegurar el cap de la Guàrdia Urbana.

La unitat de proximitat estarà coordinada amb el servei de proximitat dels Mossos d’Esquadra i a la vegada intervindrà en diferents àmbits amb les missions següents: planificar mensualment contactes amb les juntes de l’associació de veïns, AMPA, entitats i associacions. També s’encarregarà de l’educació viària a les escoles i participarà en les meses interdepartamentals de seguiment de violència de gènere i riscos socials. La unitat de proximitat gestionarà, també, la oficina d’atenció ciutadana de la Guàrdia Urbana.

La presentació de la nova Guàrdia Urbana de proximitat va anar a càrrec dels polítics municipals i el caporal, Josep Rafael // Ajuntament de Molins de Rei

El primer tinent alcalde, Joan Ramon Casals, durant l’acte de presentació, va parlar sobre la importància d’aquest nou model en quant a la relació bidireccional entre la Guàrdia Urbana i la ciutadania ja que la policia serà un pont per a que l’Ajuntament millor les inquietuds dels molinencs. Per a Casals, “la Guàrdia Urbana és una de les cares més visibles de l’Ajuntament per a la ciutadania i cal que respongui”. L’alcalde Xavi Paz, per la seva banda, va apel·lar a una Guàrdia Urbana “que respongui amb eficàcia, que ofereixi servei i confiança”.

Creix la sensació d’inseguretat

La sensació d’inseguretat a la vila es percep de manera creixent d’ençà un temps amb l’increment de robatoris que s’hi estan produint. Des de l’Ajuntament, Paz va fer referència al sentiment d’inseguretat general entre la ciutadania i va destacar que amb la unitat de proximitat s’espera alleugerar-ho “perquè sabem que la sensació de seguretat comença al nostre carrer, al nostre barri”.

“Molins de Rei està per sota de la mitjana de l’índex de sinistralitat del Baix Llobregat” va apuntar el regidor de Guàrdia Urbana, Joaquim Martí. Martí, també va felicitar als agents policials per la seva feina, “per l’esforç organitzatiu i d’optimització de recursos per disposar de més agents als carrers”.

Recomanacions personalitzades