Els treballadors de la Deixalleria Municipal continuen reclamant la seva subrogació

La subrogació dels llocs de treball al canviar d’empresa, és a dir, que no els facin fora. Aquesta és la reivindicació que porten fent des de fa mesos els treballadors de la deixalleria municipal. La nova empresa adjudicatària remarca que en el plec de condicions “no hi constava la subrogació dels treballadors”.

Des dels seus inicis, l’any 2002, el servei públic de la Deixalleria Municipal de Molins de Rei ha estat gestionat pel Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), empresa privada que ha impulsat el model de gestió de residus del Residu Mínim a la vila. Després de nou anys de servei, el contracte s’havia exhaurit i a començament d’aquest 2011, l’Ajuntament va posar en marxa un nou concurs per adjudicar el servei. S’hi van presentar sis empreses. El CEPA ja no hi va participar com a tal, sinó mitjançant subcontracte amb una altra empresa.

En el plec de condicions del concurs, l’Ajuntament no va incloure l’obligació de la subrogació dels treballadors actuals per part de la nova empresa adjudicatària. Aquest punt suposava un risc d’acomiadament per als treballadors del CEPA en el moment que es produís un canvi de gestió del servei. Efectivament, a principi d’aquest mes de març, l’Ajuntament va adjudicar la renovada gestió de la Deixalleria a una altra empresa, Solidança Treball. La proposta de gestió d’aquesta empresa contemplava la contractació de nou personal amb risc d’exclusió social, d’acord amb el caràcter de l’entitat, i substituir, així, la plantilla del CEPA.

A partir d’aquest moment, es va encetar un conflicte encara obert entre els treballadors del CEPA i l’Ajuntament. Per la seva banda, els treballadors del CEPA, en una carta que El Llaç va publicar al número de maig, al·leguen que “segons l’Estatut dels Treballadors, en un cas de successió d’empresa en un centre de treball, el nou empresari queda automàticament subrogat en les obligacions que tingués l’anterior empresari amb els treballadors”. Els treballadors lamenten en el seu comunicat que “l’Ajuntament no hagi inclòs la subrogació dels treballadors en el plec de condicions del procés de licitació per a la gestió de la Deixalleria”, i, tal com explica la seva representant, Marta Rodríguez, que l’únic objectiu de l’Ajuntament hagi estat “retallar costos“.

Els treballadors del CEPA es refereixen, així, a “les condicions econòmiques bastant pitjors” i a la “precarietat laboral” que consideren que s’establiran amb els nous treballadors amb dificultats d’inserció laboral. Marta Rodríguez també lamenta l’actitud “que ha tingut l’Ajuntament en considerar-ne el CEPA l’únic culpable” perquè “no és veritat“. Rodríguez és conscient que “el CEPA podria haver fet coses que no ha fet, com impugnar els plecs“, però també afirma que “la pedra l’ha tirada l’Ajuntament i ara amaga la mà“.

En aquest context, els treballadors del CEPA van convocar una vaga a final d’abril. No obstant això, atès un nou desacord amb l’Ajuntament pel que fa als serveis mínims, van decidir ajornar-la, tot i que no desconvocar-la. Marta Rodríguez exposa que “l’Ajuntament ens marcava uns serveis mínims d’una feina que no era la nostra“, que es refereixen a la recollida de mobles voluminosos dels carrers, i això els va portar a posposar-la perquè “amb aquests serveis mínims no valia la pena“.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Molins de Rei, en una carta emesa pel Departament de Premsa que El Llaç també va publicar en el número passat, lamenta que el CEPA “decidís no continuar gestionant aquest servei i, per tant, renunciant a donar continuïtat als actuals treballadors, als quals no va informar de les condicions de la nova contractació”. Amb tot, l’Ajuntament expressa la seva satisfacció amb el servei rebut per part del CEPA fins ara, però atorga a l’empresa, en tant que privada, la responsabilitat amb els seus treballadors.

La resposta del CEPA, feta a través d’un comunicat, denuncia precisament aquest gest de l’Ajuntament de responsabilitzar l’empresa de la no continuïtat dels seus treballadors “de manera injusta i poc fonamentada”. L’empresa afegeix que la sol·licitud presentada pel CEPA mitjançant subcontracte amb una altra empresa “contemplava la subrogació dels treballadors i a causa d’això, l’oferta econòmica va ser la menys valorada per massa cara”. A tot això, el CEPA anuncia que ha presentat un recurs de reposició a l’Ajuntament “que denuncia que, al nostre entendre, les condicions de la licitació vulneren la normativa de contractació pública i dels drets dels treballadors”.

Finalment, Solidança Treball, l’empresa adjudicatària, a través d’un comunicat emès per la seva directora, Isabel Gimeno, expressa que fins ara l’empresa “no ha entrat ni podia entrar en la polèmica generada, perquè no hi té cap mena d’implicació, i per això ha demanat i demana el respecte a les responsabilitats de cadascú en tot aquest afer”. Gimeno es limita a concretar que en els plecs de condicions “clarament no hi constava la subrogació dels treballadors de l’actual empresa adjudicatària” i afegeix que Solidança Treball espera poder explicar aviat a la vila “els seus objectius d’inserció sociolaboral i els reptes de futur en l’actual crisi socioeconòmica”.

Clara Duch / El Llaç

Recomanacions personalitzades