L’estació de tren millora en accessibilitat

L’antic pas de fusta que servia per anar entre les dues andanes principals de l’estació de Rodalies de Molins de Rei, i que es trobava en molt mal estat, ha estat substituït per un pas tipus “Strail”, fet de cautxú. A més, segons Adif (l’ens gestor de les estacions i vies per on passen trens de Renfe) en breu començaran les obres per pujar la tercera andana de l’estació.

L’any passat una dona va morir atropellada en quedar-se encallada amb la seva cadira de rodes al pas entre andanes de l’estació de Sant Feliu de Llobregat, de les mateixes característiques que el que teníem fins ara a la nostra vila. Arran d’aquest fet, l’Associació per la Promoció del Transport Públic va demanar que es renovessin tots els passos a nivell, a la qual cosa el Ministeri de Foment va respondre que “Adif revisarà tots els passos entaulonats existents a la xarxa ferroviària estatal de Catalunya, i els substituirà on sigui convenient per passos amb paviment uniforme de cautxú, i de forma immediata en el cas del pas entre andanes de Sant Feliu”.

Adif va materialitzar aquest compromís amb un pla de renovació, adaptació a persones amb discapacitat i supressió de passos entre andanes amb un pressupost global de prop de tres milions d’euros. En concret, de les 228 estacions que estan incloses en aquest pla, 47 es troben a Catalunya i 8 a la línia R4 sud (Barcelona-Vilafranca-St.Vicenç), a les quals s’hi ha d’afegir el pas de l’estació de Sant Feliu, que es va renovar l’any passat.

Nou pas entre andanes

El nou pas, amb el túnel de fons

A l’estació de la nostra vila aquest pla ha suposat el desmantellament de l’antic pas de fusta, la col·locació dels mòduls de cautxú en lloc seu i l’adaptació de les rampes d’accés al propi pas. A la nota d’adjudicació de les obres hi consta també un altre pas també de cautxú, però ara mateix només n’hi ha un. De totes maneres, aquest segueix sent l’únic pas de què disposen les persones amb mobilitat reduïda (discapacitats, persones amb cotxets, gent gran o persones amb alguna dificultat per baixar escales), i tot i que l’actuació ha comportat una millora en l’accessibilitat de l’estació, continua sense ser una alternativa prou segura al pas inferior que des de la mateixa megafonia es demana que s’utilitzi per canviar d’andana. A l’estació de Molins de Rei hi ha el perill afegit que just al costat del pas hi ha un túnel que tapa la visibilitat i que el temps d’antelació amb què es veu arribar un tren és molt reduït.

Solució adoptada a Martorell

Solució adoptada a Martorell

Per solucionar aquest problema, en estacions properes com són el Papiol, Castellbisbal i Martorell s’ha optat per col·locar un ascensor. Aquesta solució, però, no és possible a la nostra estació, segons ha assegurat Adif a Viu Molins de Rei, perquè amb la configuració actual de l’andana no hi ha espai suficient per a l’ascensor. Caldria augmentar l’amplada de l’andana, però per fer-ho s’haurien de traslladar les vies 3 i 5 de l’estació. De moment aquesta possibilitat “no es contempla a curt termini”, tot i des d’Adif reconeixen que no la descarten completament. No obstant, si s’acabés realitzant aquesta actuació, es veuria afectada la circulació dels trens de la línia R1 Molins de Rei-Mataró, ja que la via on estacionen actualment s’hauria de traslladar.

Una altra obra que sí que està prevista a curt termini és l’augment de l’andana secundària fins als 68 centímetres respecte la via, el nivell estàndard per les estacions de rodalies. Això permetrà l’accés a persones amb mobilitat reduïda als nous models de tren Civia, que tenen una porta adequada a l’accés amb cadires de rodes. La majoria de trens de la línia Molins de Rei-Mataró són d’aquest model, i des de fa uns anys es van afegint gradualment a la flota de trens.

Ambdues actuacions arriben després que l’estiu passat l’estació fos una de les primeres en adoptar la nova imatge corporativa de “Rodalies de Catalunya”. L’actuació va consistir en repintar tot l’edifici de l’estació, instal·lar nous cartells, adaptar tota l’estació en general als nous colors i canviar tots els bancs, entre d’altres millores.

Recomanacions personalitzades