El PSC publica els informes de la interventora que detecten irregularitats

El PSC de Molins de Rei ha publicat els informes d’intervenció dels dos últims anys realitzats per la interventora municipal, on es posen de manifest diverses irregularitats en la gestió econòmica i la contractació pública de l’Ajuntament.

El PSC ha decidit publicar els informes després que l’Ajuntament, tot i la insistència dels socialistes, no ho hagi fet. Segons el portaveu del PSC, Xavi Paz, fa més de tres mesos el Govern municipal es va comprometre “a rendir comptes amb la major brevetat possible, però a data d’avui encara estem esperant que es convoqui la comissió especial de comptes”.  Els socialistes lamenten que “no s’ha fet res per reconduir la situació d’incertesa sobre les finances municipals” i acusen a l’Ajuntament d'”ocultar qualsevol aspecte relacionat amb aquest tema”.

El principal partit de l’oposició va portar els comptes municipals a la Sindicatura de Comptes, però el passat mes de setembre el Síndic va decidir no assumir la revisió dels exercicis del 2008 i 2009 “perquè cal un mandat del Parlament que no existeix”. Tot i aquesta resolució favorable a l’Ajuntament, Xavi Paz ha assegurat que la resposta de la Sindicatura de Comptes sobre els informes d’intervenció ha estat amagada: “El més greu és que el Govern municipal ha callat i ha amagat que no es durà a terme aquesta revisió”.

Viu Molins de Rei us ofereix la possibilitat de consultar els informes en PDF:

Informe d’intervenció desembre del 2009

Informe d’intervenció juny del 2010

Recomanacions personalitzades