Marina Geli visita el nou CAP de La Granja

La consellera de Salut, Marina Geli, acompanyada de l’alcalde de Molins de Rei, Ivan Arcas, va visitar el passat divendres el nou centre d’atenció primària (CAP) La Granja, ubicat al carrer de les Sínies,  que es va posar en marxa dissabte 16 d’octubre.

El nou CAP de Molins de Rei compta amb un espai de 2.467,30m2 que permeten disposar d’espais suficients per atendre a la població en l’àmbit de l’assistència primària a la ciutat. A més, també suposa la possibilitat de poder desenvolupar el nou model de salut mental en atenció primària. Amb la seva posada en marxa s’iniciarà l’abordatge de la reforma i ampliació dels espais dels altres serveis assistencials que es porten a terme al CAP actual, com el centre de salut mental infantil i juvenil i l’atenció a la salut sexual i reproductiva.

El CAP La Granja disposa dels serveis de medicina general, pediatria, odontologia, atenció continuada, educació sanitària i treball social. Els espais estan dividits en dos grans blocs, assistencial i funcional. En l’àmbit assistencial, el CAP compta amb consultes medicina general i infermeria (9+9), consultes pediatria i infermeria (3+3), tres sales polivalents, una sala i una consulta d’odontologia. Pel que fa a l’àrea d’atenció continuada, disposa de dues sales de consulta, una sala de tractaments, 4 boxs polivalents i sala de presa de mostres. Finalment, per l’àrea d’educació sanitària compta amb una aula, un magatzem i vestidors per als usuaris.

El bloc funcional està conformat per l’àrea d’entrada (recepció, arxiu, espais de neteja, nucli de sanitaris), administrativa (despatxos de direcció, de treball social, sales de treball, sala de reunions i biblioteca), del personal sanitari, magatzem i instal·lacions. La inversió per aquestes obres i equipament ha estat de 3.908.308,71 euros.

Recomanacions personalitzades