Tag Archive for Tres Tombs

En resposta a Carles Ruiz dels Tres Tombs

Que els carruatges dels Tres Tombs pesin o no pesin és secundari. Simplement, un cavall (ni cap altre animal) no ha de ser explotat per satisfer cap caprici humà. Tota utilització dels animals per a qüestions humanes és il·legítim, perquè consisteix en obligar a un individu a realitzar unes tasques en les quals no hi té cap interès. Tot això, a banda dels cavalls que ja han mort en aquest tipus d’activitats.

Tres Tombs, poca broma!

La flaire de pixapí ha arribat a les mateixes institucions, a càrrec de persones que desconeixen les arrels del poble de Catalunya i la mateixa essència dels animals que, recordem, es beneeixen però, tot i aquesta voluntat de profunda estima, volen fer-la desaparèixer.