Tag Archive for Solidança

La crisi crea un nou perfil de pobresa

Les institucions dedicades als serveis socials alerten de la creació d’un nou perfil de persona amb carències econòmiques greus a Molins de Rei. Cada cop més famílies recorren als serveis socials de l’Ajuntament i les organitzacions es veuen sobrepassades per la demanda.