Tag Archive for Sindicatura de comptes

El PSC porta a l’Oficina Antifrau els comptes municipals

El PSC ha enviat a l’Oficina Antifrau i la Sindicatura de Comptes els informes de la interventora que demostren les “greus irregularitats detectades” en els comptes municipals de Molins de Rei. El nou informe fet públic pel PSC ratifica que la interventora continua sent crítica amb la situació econòmica de l’Ajuntament.