Tag Archive for pressupost municipal 2013

Jordi Juárez: Liquidació del pressupost 2013, llums i ombres

El que s’aprova en els pressupostos del 2013 i no s’arriba a executar, l’any següent passen a ser uns diners que l’alcalde pot decidir a plaer a on van a parar. Aquest fet atempta al model de participació, implicació i fiscalització que la ciutadania i l’oposició haurien de tenir dels diners públics i les decisions de vila que ens afecten a tots plegats.