Tag Archive for pla d’Igualtat 2017-2021

El pla d’Igualtat s’adapta a la realitat de Molins de Rei

Comença el desplegament del pla d’Igualtat 2017-2021, aprovat el desembre del 2017, amb la constitució de la comissió de seguiment del pla. El document parteix de l’anterior però per primer cop s’adapta a la realitat específica de Molins de Rei i inclou indicadors per mesurar-ne el grau de compliment.