Tag Archive for ordenança de civisme

Marc Artiga: Ordenança cívica? No, gràcies

Recentment, el govern municipal ha iniciat els procediments per desenvolupar una nova Ordenança de Civisme o, com ells anomenen, de ‘Convivència Vilatana’. En aquest petit escrit m’agradaria argumentar que aquesta ordenança és inoportuna, innecessària, està mal plantejada i, a més a més, és molt perillosa.

Comença la redacció de la nova ordenança de civisme

L’Ajuntament de Molins de Rei ha iniciat el procés per redactar una Ordenança de Convivència Vilatana. Encara se n’ha de definir el contingut, però ja s’ha constituït la ponència tècnica que la redactarà. Posteriorment es sotmetrà a debat públic comptant amb la participació de la ciutadania.