Tag Archive for educació primària

Deu anys d’educació compromesa a l’escola La Sínia

L’escola La Sínia, situada al barri de la Granja, celebra els seus primers 10 anys d’història. El seu sistema educatiu, que no utilitza llibres de text, fomenta la pròpia curiositat de l’infant per aprendre. Utilitzant l’autoevaluació, els professors són acompanyants de l’alumne en l’aventura del saber. “Formem persones compromeses”, diu la directora, Teresa Fisas.