Centre de Càlcul Sabaté i Matas

Logo Càlcul Sabaté i Matas
Centre de Càlcul Sabaté i Matas Associats
neix el 1983 a Molins de Rei amb el principal objectiu d’oferir un assessorament integral en l’àmbit empresarial: autònoms i petites i mitjanes empreses per cobrir les seves necessitats. El nostre motor es centra en esdevenir l’eina de suport constant i necessària pel funcionament de l’activitat empresarial del dia a dia.

Centre càlcul sabaté i Matas

SM actua en tres àmbits diferents: comptable, fiscal i laboral.

L’Assessorament comptable que ofereix Centre de Càlcul Sabaté i Matas aconsegueix aportar un valor afegit als nostres clients proporcionant així un ampli ventall de serveis comptables, connectats amb el món de la consultoria.

Els nostres serveis comptables són:

 • Mecanització de la comptabilitat aportada
 • Confecció de llibres comptables
 • Legalització i registre de llibres comptables
 • Preparació de la memòria anual
 • Comptabilitats a domicili

També oferim serveis de consultoria comptable:

 • Planificació Pressupostària
 • Confecció de plans de viabilitat
 • Confecció de quadres de comandament integral
 • Anàlisi dels estats financers (compte d’explotació, balanç de
 • situació, etc.)

Centre de CàlculSabaté i Matas ofereix assessorament fiscal a les empreses i autònoms, vetllant pel compliment de les seves obligacions fiscals davant les institucions públiques:

 • Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF).
 • Impost de Societats (IS).
 • Liquidacions de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Pagament a compte: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
 • Altes, modificacions i baixes d’activitat.
 • Confecció i presentació de comptes anuals.
 • Representació fiscal davant l’Administració pública.

SM ofereix serveis de gestió i assessorament laboral, amb el principal objectiu que el client tingui, en tot moment, la seguretat jurídica necessària en la gestió del personal:

 • Confecció de nòmines.
 • Contractes de treball.
 • Altes i baixes de la Seguretat Social.
 • Acomiadaments.
 • Preparació i tramitació d’expedients de jubilació, incapacitats permanents, etc.
 • Règims Especials (empleats de la llar).
 • Assistència davant la Inspecció de Treball.

Ens caracteritzem per oferir un servei personalitzat, proper i directe en totes aquelles gestions i consultes necessàries, realitzant així un seguiment continuat dels clients, coneixent quina és la seva situació econòmica-financera en tot moment.Centre de Càlcul Sabaté i Matas

Adreça: Avinguda València 6-8, 1r 4a (Molins de Rei)

Horari: Dilluns a Divendres de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h

Telèfon: 93.668.23.27

Correu electrònic: info@centredecalcul.net

Pàgina web: http://www.centredecalcul.net

Facebook:

 

Twitter: