María Samblás

Al·legacions al Projecte de restauració de Les Llicorelles de l’Ajuntament: insuficient i malaguanyat!

PCDC (Plataforma Cívica de Defensa de Collserola), SOS LA RIERADA, ADENC (Associació de Defensa de l’Espai Natural de Catalunya, i CEPA ( Centre d’Ecología i Projectes Alternatius), tots per STOP Llicorelles, han presentat al·legacions al Projecte de restauració de la riera de Vallvidrera presentat per l’empresa constructora de Les Llicorelles… que ha estat pactat i aplaudit pel govern de l’ajuntament de Molins de Rei.

El veïns de la Rierada volem presentar solucions als plans d’urbanització

Un grup de vint-i-dos propietaris titulars de parcel·les de La Rierada- Sector Castellví, considerem que el Pla Parcial Urbanístic que l’Ajuntament va aprovar el gener del 2016 no s’adequa a l’espai on es pretén implantar (al cor del Parc Natural de Collserola) ni és compatible amb les necessitats reals dels seus veïns i veïnes, ni dels vilatans i vilatanes de Molins de Rei.