Així preserva Molins de Rei els seus espais naturals

La tendència actual de deteriorament de la qualitat ambiental del medi és preocupant. Són moltes les dades que s’han fet públiques que ho demostren, i són moltes les veus d’alarma que ho denuncien. En el nostre entorn proper, els elevats índexs de contaminació atmosfèrica o la baixa qualitat de l’aigua en són exemples clars que ajuden a conscienciar-se de la necessitat de lluitar contra el Canvi Global.

Els reptes relacionats amb la lluita contra el deteriorament del medi i aconseguir una bona qualitat de vida estan interconnectats i s’han d’adreçar de manera sinèrgica, des dels nivells locals als globals. Avui en dia, l’administració fa crides a la ciutadania per adoptar uns hàbits més sostenibles  i alguns ajuntaments comencen tímidament a prendre algunes accions com la reducció de circulació dels vehicles més contaminants. 

En un entorn metropolità com és el Baix Llobregat, és evident la necessitat ineludible de preservar els espais naturals del territori. Molins de Rei te la sort d’estar al llindar de la serra de Collserola que constitueix un patrimoni natural d’elevat valor, decretat Parc Natural l’any 2010. El manteniment de la qualitat ecològica d’aquest espai, és essencial pel manteniment de la qualitat de vida de les molinenques i els molinencs. 

Per això és molt trist veure com Molins de Rei ha destruït els camps que hi havia entre el polígon industrial Riera del Molí i la masia de Can Rabella. Aquests espais constituïen un coixí de transició fonamental per a mantenir l’estat ecològic del tram baix de la Riera de Vallvidrera i del Parc de Collserola. 

Imatge de la zona // Marisol Felip

És una llàstima que els polítics de Molins de Rei siguin incapaços de fer una gestió del territori valenta, pròpia d’una societat avançada que, conscient del deteriorament del medi, vetlli pel benestar dels seus habitants. Calen decisions efectives i compromeses, que realment protegeixin els espais naturals que ens envolten. Els polítics ràpidament s’apunten als eslògans de lluita contra el canvi climàtic, però continuen amb la inèrcia, amb l’excusa que tot estava pactat de fa anys…

Marisol Felip i Benach, Secció d’Ecologia-Universitat de Barcelona

Recomanacions personalitzades