El molinenc Carles Guilera seguirà com a president de la Cambra de Comerç al Baix Llobregat

L’empresari, que fa més de 15 anys que ostenta el càrrec, és ratificat pel Ple de l’organisme. El Consell de la comarca estarà format per vuit membres, dels quals set repetiran al mateix lloc.

Carles Guilera (esquerra) ha estat ratificat com a president de la Cambra al Baix Llobregat // Cambra de Comerç de Barcelona

El Ple de la Cambra de Comerç ha aprovat la ratificació de l’empresari molinenc Carles Guilera com a president del Consell de Delegació del Baix Llobregat. El nou Consell, presidit pel propietari de Guilera, companyia molinenca dedicada al disseny i a la fabricació d’equips electromecànics per a l’automoció i la indústria, estarà compost per vuit membres: el president i set vocalies. D’aquests, el president i sis vocalies seguiran en el càrrec, mentre que Marc Ramon, de la firma de Martorell, Vila Brands, entra a formar part del consell.

El nou Consell està presidit per Carles Guilera i tindrà set vocals: Carlos Juan (J. Juan SL), Toni Garcia (Doga Group), Andrés López (Pepe Jeans), Víctor Calvo (Calvo Sealing), José Lifante (Associació Comerciants i Industrials del Prat), Carles Berga (Farmàcia Berga Martí) i Marc Ramon (Vira Brands).

Càrrec de confiança del president de la Cambra

En un comunicat, la Cambra de Comerç de Barcelona recorda que “amb aquesta estructura es renova una legislatura més la confiança amb l’empresari Carles Guilera, qui ja porta més de quinze ostentant la representació de la Cambra de Barcelona al territori del Baix Llobregat”. La designació dels membres correspon al Ple de Cambra, a proposta del seu Comitè Executiu. D’entre ells, el president del Consell de la delegació és nomenat pel president de la Cambra de Barcelona. Aquest càrrec de confiança de Presidència s’exerceix fins a la propera renovació del Ple (o abans per cessament anticipat).

Aquest òrgan de govern territorial té com a funcions principals les d’emprendre iniciatives d’impuls de l’economia comarcal, més enllà de la projecció corporativa i l’arrelament territorial que proporciona la prestació de serveis.

Recomanacions personalitzades