En resposta a Miquel Vallès

Imatge de l’última assemblea de la CUP // Clàudia Ferràndiz

En nom de l’assemblea de la CUP Molins de Rei considerem oportú fer algunes consideracions importants respecte les afirmacions, algunes incertes i d’altres directament falses que en Miquel Vallès fa en el seu article al Viu Molins de Rei.

Com tothom sap, la CUP Molins s’ha autoimposat, des del convenciment i la voluntat política, que com a mínim el nombre de dones i homes a les nostres llistes i de representació pública sigui el mateix, i idealment siguin més dones que homes les que representen la nostra assemblea a les llistes electorals. Això és així per tal de compensar la poca presència en càrrecs de poder de les dones a la nostra societat i per tant, encaminar-nos cap a la societat feminista i igualitària que volem.

Quan la companya Laura Munt va presentar la renuncia per motius personals, vam reunir-nos totes les persones de la llista, amb una crida especial a les dones. Va ser de consens, entre les que vam assistir, que havia de ser una dona qui prengués el relleu i que estigués activa en el dia a dia de la feina de la CUP.

A partir d’aquí, doncs, es va iniciar un procés per buscar la dona que la pogués substituir. Algunes ja no vivien a Molins de Rei i no podien assumir-ho i d’altres al·legaven diversos motius personals. Amb aquest procés, doncs, es va arribar fins a la primera dona amb disponibilitat real.

En cap moment cap dels homes que han hagut de renunciar per tal que el relleu es pugués produir van plantejar cap dubte o qüestió al voltant d’aquest assumpte. Tots excepte el Miquel. I se’l va convidar a venir a l’assemblea (que és on es resolen els assumptes en aquesta organització, com també és públic i notori) i va decidir no venir.

Arribats a aquest punt, i manifestada la sorpresa que en el seu article no mostri cap empatia per una qüestió central i cabdal per una organització feminista com la nostra, entenem que la millor decisió possible per les dues parts és la que ha pres: deixar la CUP i afiliar-se a 15Arcades.

Li volem agrair els anys que ha estat amb nosaltres i li desitgem la millor de les sorts en la candidatura a la qual ha decidit sumar-se. 

Assemblea de la CUP Molins de Rei

Recomanacions personalitzades