Manyanet Molins de Rei, innovació i excel·lència al servei de l’educació

[Contingut patrocinat]

El projecte Manyanet 2015-20 ha permès a l’escola Manyanet Molins de Rei dur a terme un procés d’innovació pedagògica al servei de l’excel·lència i la creativitat. Amb la finalitat d’educar des de la globalitat persones en i amb valors cristians compromesos amb la societat i preparades per afrontar reptes de futur.

L’alumnat és el protagonista dels seu aprenentatge i desenvolupament, i l’equip docent és el guia i facilitador d’oportunitats.

Les famílies, primeres educadores dels seus fills/es, són bàsiques i formen part de la tradició pedagògica com agents actius del procés d’aprenentatge: Manyanet: educació i família.

Els projectes educatius tenen nou eixos vertebradors:

Per una banda, tenim l’estimulació primerenca amb el Programa de Desenvolupament Bàsic i els bits. Una altre eix molt important és el treball en intel·ligències múltiples que es plasma en el programes EntusiasMAT, Ludilletres,en els projectes de comprensió i interdisciplinaris i els escacs. L’aprenentatge cooperatiu permet desenvolupar habilitats socials i l’aprenentatge de continguts des de grups base, formals o informals.

La cultura del pensament amb les destreses i rutines de pensament, l’escala de la metacognició i l’avaluació amb rúbriques i porfoli….

Es tracta d’una escola multilingüe que treballa amb projectes AICLE en llengua anglesa, potenciant la immersió en aquesta llengua.

L’educació ambiental i la salut són uns altres eixos cabdals. A través de la conscienciació de genera residu mínim, el reciclatge, el programa SI de salut integral i activitats al medi natural, es potencia la cura del medi i de la salut.

L’educació en valors es potencia a través del FEAC, la Pastoral, el Voluntariat, l’educació emocional i l’aprenentatge servei.

La tecnologia és present en el dia a dia de l’alumnat a través de diferents dispositius, aplicacions, el programa Connecta +,les STEM, la robòtica i les TAC.

Manyanet Molins de Rei és una escola inclusiva, on s’aprèn des de la diferència amb la finalitat d’assolir l’excel·lència de tots i cadascun dels nostres alumnes.

Per atendre la diversitat l’escola té el Servei d’Orientació Escolar, l’atenció personalitzada, el Team teaching i la participació en programes com el Projecte Pont i ESO-SEFED.

El dia 23 de febrer a les 10.15 h es pot conèixer l’escola a les Portes Obertes o bé concertant una cita prèvia amb la direcció del centre o una visita guiada amb l’escola en funcionament que té lloc els dijous al matí a les 9.15 h.

Recomanacions personalitzades