Qui generi més residus i els separi pitjor, pagarà més

Contingut patrocinat

Una planta de triatge // Robert Ramos

Cada habitant de Molins de Rei genera més de 411 quilos de residus en un any, una xifra per sota dels 447 quilos de la mitjana del territori metropolità. Amb l’objectiu de potenciar la recollida selectiva, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) bonifica els municipis que més reciclen reduint l’import de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) que han de pagar els veïns.

Molins de Rei és un dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona que té unes taxes de recollida selectiva més altes. Els molinencs reciclen més del 45% dels residus que generen, mentre que la mitjana de la metròpolis no arriba al 35%.

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, explica que “el tractament de residus requereix una estructura molt complexa per gestionar i reciclar eficientment les deixalles que costa uns 153 milions d’euros a l’any”.

El 85% del cost es cobreix a partir de la TMTR. Si els habitants d’un municipi generen pocs residus i a més els separen bé, com passa a Molins de Rei, l’AMB ha d’invertir menys recursos en gestionar els residus d’aquest municipi i per tant la taxa que paguen els ciutadans ha de ser menor.

Una de les taxes més baixes

L’import de la TMTR varia entre els 20 i 30 euros anuals per llar de municipis com Torrelles de Llobregat i els més de 60 de Begues, que l’any passat va produir més de 680 quilos de deixalles per habitant. A Molins de Rei es paga la segona taxa més baixa de tota la metròpolis: 24 euros per domicili i any.

1,4 milions tones. Residus generats a la metròpolis en un any

En un municipi no tots els habitants paguen el mateix. El sistema de càlcul de la TMTR defineix quant ha de pagar un domicili i un comerç. L’escalat es fa a través del consum d’aigua perquè es considera que qui gasta més aigua té més capacitat adquisitiva i per tant genera més residus.

En el cas dels comerços l’escalat es fa en funció del tipus de negoci i la quantitat de residus que produeix. Així, un despatx professional pot pagar uns 170 euros mentre que un restaurant pot arribar a superar els 1.500, ja que genera una gran quantitat de matèria orgànica.

Qui més i millor recicla ha de pagar menys perquè gestionar els seus residus resulta més barat a l’AMB, aquesta és la lògica del sistema.

Com es pot reduir la TMTR

Un ciutadà pot considerar que la seva capacitat d’incidir en el cost de la TMTR és mínima. Per contrarestar aquest efecte hi ha bonificacions ambientals per l’ús de les deixalleries.

1.200.000 Domicilis que paguen la TMTR

Per beneficiar-se’n cal demanar un carnet de deixalleries presentant un rebut recent de l’aigua. A partir d’aleshores, cada cop que utilitzi una deixalleria el ciutadà rebrà una bonificació sobre l’anualitat de la taxa de l’any següent. Com més ús, més descompte. Així, qui la fa servir la deixalleria dos cops en un any té un descompte d’un 1% i qui hi va més de 15 vegades pot arribar a acumular un descompte del 14%.

La deixalleria de Molins està al carrer Rector Colom, 2. Està oberta de dilluns a dissabte i també els diumenge durant el mesos d’estiu. A més, la deixalleria mòbil recorre diversos indrets del municipi durant la setmana.

50% Objectiu de reciclatge de la UE per al 2020

Per altra banda, amb l’objectiu que la taxa sigui més justa i social, des d’aquest any es bonifica el 100% de la taxa a les famílies vulnerables. S’estima que podran gaudir d’aquesta bonificació entre 15.000 i 20.000 famílies amb un import total d’uns 800.000 euros.

Recomanacions personalitzades