L’Ajuntament sembra plantes autòctones sota els arbres per reduir els pesticides

Un projecte experimental ha sembrat la terra que hi ha als forats dels arbres del carrer Doctor Barraquer i l’avinguda Collserola. Hi han posat una barreja de plantes autòctones (herbàcies i amb flor) que esperen que redueixin les plagues de forma natural sense pesticides i millorin la biodiversitat urbana i la imatge del carrer.

Els arbres del carrer Doctor Barraquer són uns dels que participen en la prova pilot // Jordi Julià

Des de fa un mes, en alguns escocells de Molins de Rei (els forats de les voreres on es planten els arbres) a la terra hi ha sembrades llavors de 55 espècies diferents. Forma part del projecte de sembra d’escocells florits, que de moment és una prova pilot.

Els carrers escollits són al centre (c. Doctor Barraquer) i al barri de la Riera Nova (av. Collserola). I la cinquantena d’espècies triades són una barreja d’herbàcies i plantes amb flor “que són típiques de la zona mediterrània”, explica l’Ajuntament de Molins de Rei en un comunicat.

Si funciona, es deixaran de veure els escocells nets, només amb terra, i passarien a ser amb plantes a sota. Tal com estan ara “impliquen la utilització necessària d’herbicides amb el corresponent perjudici per al medi ambient i les persones”, afirma el consistori.

L’Ajuntament ha posat cartells demanant que es respectin les plantes // Jordi Julià

Posar plantes i flors a sota, apropant-se més a la situació en la natura, fa que se “segueixin els processos i cicles naturals, gestionant de manera més ecològica la terra, l’aigua, la flora, la fauna, l’energia, els materials, els adobs i tractaments”. D’aquesta manera consideren que hi haurà més espais verds i biodiversitat i tindran més qualitat.

S’han plantat més de cinquanta espècies però és en forma de prova per analitzar quines donen millors resultats també en funció de la localització. Amb la sembra han col·locat tancats a les zones dels escocells per protegir els espais.

Recomanacions personalitzades