Les bases comarcals de CDC viren cap a l’esquerra

Joan Ramon Casals ha presentat els resultats de l’enquesta que el seu partit ha realitzat a la militància del Baix Llobregat. La majoria s’identifica ideològicament a l’esquerra i es mostra favorable a la limitació de mandats, la liberalització de la prostitució i a fer públic el finançament del partit.

Els dirigents convergents Jordi Monrós, Joan Ramon Casals i Lidia Morera, durant la presentació dels resultats // CDC Baix Llobregat

Els dirigents convergents Jordi Monrós, Joan Ramon Casals i Lidia Morera, durant la presentació dels resultats // CDC Baix Llobregat

Convergència Democràtica està culminant l’enquesta anomenada Torn Obert que ha realitzat als militants i simpatitzants del partit i ha presentat els resultats del Baix Llobregat. Un dels dirigents comarcals és l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, que ha explicat que “l’objectiu final de tot aquest procés és la creació d’una nova eina política a partir del que ara és Convergència i que sigui capaç d’apropar-se al màxim nombre de persones”. Doncs els militants de la comarca sembla que auguren un viratge a l’esquerra.

Segons es desprèn del buidatge de resultats, la majoria dels militants i simpatitzants convergents del Baix Llobregat es posicionen ideològicament al centre (38,5%) i al centre-esquerra (37,3%). En el cas de L’Hospitalet de Llobregat, el percentatge de persones que se situa al centre-esquerra augmenta fins el 46,6%. A més, es reafirmen diversos postulats més propis de la socialdemocràcia que no pas del liberal-democràcia o de la democràcia cristiana:

  • Limitació de mandats: el 73,3% està a favor que es limitin a 2 els mandats tan d’alcaldes i regidors, com de parlamentaris i membres del govern de la Generalitat.
  • Legalització de la prostitució: la immensa majoria de la militància (86,7%) es mostra a favor de regular legalment la prostitució, un tema de fort debat per exemple a Barcelona on per exemple l’ex alcalde la ciutat, Xavier Trias, s’hi mostra taxativament en contra.
  • Dació en pagament: una de les reivindicacions més identificatives de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) és que si els propietaris d’un habitatge no el poden pagar, el seu deute quedi eixut si entreguen l’habitatge al banc. El 66,4% està a favor que quedi eixugat la totalitat del deute, mente que el 12% es decanta perquè s’elimini part del deute.
  • Separació entre Església i política: la laïcitat de l’Estat és la posició predominant entre simpatitzants i militants convergents. Concretament el 88,5% descarta que la religió tingui cap tipus d’influència en la presa de decisions polítiques.
  • Transparència dels comptes del partit: com a mesura de regeneració democràtica, i sent CDC un partit esquitxat per diversos casos de corrupció, la resposta de la immensa majoria dels enquestats senyala bastant el camí que ha de prendre el partit. Pràcticament el 60% dels militants i simpatitzants accepten que el partit rebi donacions de particulars i empreses però només si aquestes són públiques.

Després d’aquesta fase de consulta a la militància, el proper dissabte 21 de maig serà quan tots els participants de Torn Obert, militants o no, podran escollir entre crear un nou partit o refundar l’actual.

Recomanacions personalitzades