El Castell Ciuró és l’escola que manté les dues línies de P3 pel curs vinent

L’escola Josep Maria Madorell serà l’únic centre que finalment perdrà una línia de P3 al curs vinent. Després de ser obligada a rectificar, la Generalitat obre la segona línia amb 25 places al Castell Ciuró, que havia tingut més demanda que el Josep Maria Madorell a la preinscripció.

L'escola Castell Ciuró, de manifestació per l'escola pública // Elisenda Colell

L’escola Castell Ciuró, de manifestació per l’escola pública // Elisenda Colell

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha decidit que sigui l’escola Josep Maria Madorell la que tanqui una de les dues línies de P3 el curs vinent. Així estava previst a l’hora de fer la preinscripció escolar. El mateix havia de passar a l’escola Castell Ciuró però la pressió d’ajuntament, pares i professors ho ha evitat.

La rectificació del departament de només clausurar una línia de P3 arriba després que vuit infants es veiéssin obligats a quedar-se sense plaça a l’escola pública, comptant amb la mobilització de la comunitat educativa i el suport del ple municipal. Finalment, serà el centre més demandat per les famílies, el Castell Ciuró, el que mantindrà les dues línies de P3 ja que ha estat el que més demanda de places ha tingut en el procés de preinscripció.

Ja des d’un principi, l’AMPA del centre va criticar el fet que la retallada de places es comuniqués abans del període de preinscripció, fent que moltes famílies decidissin estar-se de matricular els seus fills al centre per la manca de places. Ara, però, els 33 infants que van demanar poder estudiar a l’escola seran admesos. Sobraran 17 cadires, però per regular la demanda i l’oferta de les places, es permetrà que les famílies que ho desitgin puguin ser reassignades al centre tot i haver marcat altres preferències en primer lloc.

El canvi de plaça s’haurà de tramitar després de matricular els infants a l’escola que se’ls ha estat oferta. El 12 de maig les famílies coneixeran la llista de l’alumnat admès a cada escola i fins el 12 de juny caldrà que tot el futur alumnat es matriculi, de manera obligatòria, al centre al qual ha estat assignat. No serà fins el 15 de juny quan, qui vulgui optar per una plaça vacant al nou grup de l’escola Castell Ciuró, s’haurà de tramitar la sol·licitud a la secretaria de centre. Si la demanda supera les places que s’ofereixen, les sol·licituds s’ordenaran seguint els criteris de la normativa de preinscripció.

Recomanacions personalitzades