Les licitacions de l’Ajuntament inclouran criteris socials i ambientals

Aprovada per unanimitat una moció presentada per Iniciativa per Molins de Rei que obligarà a l’Ajuntament a incloure criteris socials i ambientals en els contractes públics. 

Cartell d'una les obres vigents a Molins de Rei // Laura Herrero

Cartell d’una les obres vigents a Molins de Rei // Laura Herrero

El ple municipal d’octubre va aprovar per unanimitat una moció d’Iniciativa per Molins de Rei que demana apostar per la contractació pública sostenible a través de la incorporació de clàusules socials i ambientals en els contractes públics que realitzi l’Ajuntament.

L’aprovació d’aquesta moció comporta elaborar a través de l’Oficina de Contractació Municipal un primer document de criteris socials i ambientals a complir en la contractació pública municipal que reculli les aportacions dels diferents grups municipals així com altres aspectes que es puguin treballar en el marc del Consell de Seguiment de la Crisi.

El portaveu d’Iniciativa, Sergi Conde, exposa que “mitjançant els contractes públics es poden assolir diversos objectius de política social com ara aspectes d’inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social, igualtat efectiva entre dones i homes, seguretat i salut laboral, accessibilitat per a totes les persones o contractació d’empreses d’inserció i centres especials d’ocupació”. També planteja que es tinguin en compte objectius ambientals com que el subministrament elèctric provingui majoritàriament de fonts renovables.

La moció també posa la mirada més enllà de Molins de Rei i reclama una regulació catalana que determini un marc normatiu amb aquestes clàusules com a requisits per a totes les empreses que vulguin treballar per a l’administració pública.

Recomanacions personalitzades