Els alumnes amb pocs recursos econòmics que estudïin més enllà de l’ESO seran becats per l’Ajuntament

Els alumnes de famílies amb dificultats econòmiques que aquest any hagin fet cicles formatius o estudis universitaris podran sol·licitar una beca de fins a 600 euros. La dotació total és de 10.000 euros i és un requisit obligatori haver aprovat íntegrament el curs per sol·licitar l’ajut econòmic. 

L’equip de govern destinarà 10.000 euros per atorgar beques a aquells alumnes de Molins de Rei que hagin continuat els seus estudis un cop acabat l’ensenyament secundari obligatori. S’hi poden acollir tots els estudiants amb pocs recursos que aquest curs 2013-14 hagin aprovat cicles formatius de grau mitjà, de grau superior, ensenyaments superiors o universitaris realitzats en centres públics o adscrits de l’Estat espanyol. Queden exclosos els cursos de postgrau, màsters i doctorats.

El ple municipal del mes d’abril ha aprovat les bases que regulen l’atorgament d’aquestes beques d’un màxim de 300 euros per pagar la matrícula del curs 2013-14 i un altre ajut de fins a 300 euros més per finançar les despeses de desplaçament -tant en transport públic com privat- a centres docents de fora de Molins de Rei. En total, fins a 600 euros per alumne. Segons el regidor d’Educació, Xavi Paz (PSC), “tot i que no sigui una de les nostres competències, aquestes beques serveixen per mitigar i compensar les retallades que altres administracions han fet en polítiques educatives”.

Els requisits per poder optar a aquesta línia d’ajuts són estar empadronat a Molins de Rei abans de l’1 de setembre de 2012; no superar uns límits de renda familiar determinats; haver cursat i aprovat, íntegrament, els estudis postobligatoris del curs pel qual es demana la beca. No es poden presentar totes aquelles persones en possessió de titulacions acadèmiques de igual o superior nivell a les dels estudis per als quals es sol·licita la beca.

El període de sol·licituds d’aquests ajuts restarà obert entre l’1 i el 30 de setembre de 2014.

Recomanacions personalitzades