Els geòlegs molinencs formen un col·lectiu per aplegar companys de professió

Una desena de geòlegs de Molins de Rei ha celebrat una trobada informal en la que han aplegat a companys de professió de diverses generacions que han nascut o viuen al municipi.  El col·lectiu busca més geòlegs molinencs de cara a realitzar futures trobades.

Els geòlegs molinencs va mantenir una trobada informal // Col·lectiu de geòlegs de Molins de Rei

Els geòlegs molinencs va mantenir una trobada informal // Col·lectiu de geòlegs de Molins de Rei

 “A Molins de Rei hi ha molts geòlegs”, aquesta és una frase que els geòlegs de Molins de Rei reconeixen haver sentit en un moment o un altre. Fins i tot, expliquen que en alguns casos a l’hora de matricular-se a la facultat quan deien d’on eren sentien: “un altre de la màfia de Molins”. Partint d’aquesta certesa, una desena de geòlegs es va reunir per celebrar una trobada informal.

Durant la conversa van sortir diferents motius pels quals hi ha aquesta pedrera de geòlegs a Molins de Rei: determinats referents de professors a l’institut , la posició geogràfica de la vila (amb la plana del riu Llobregat i la serra de Collserola en el seu terme), els afloraments pròxims a l’ Institut…sigui com sigui, els assistents van coincidir en que alguna cosa -tangible o intangible- els havia donat Molins de Rei i el seu entorn per decidir-los a estudiar i viure amb passió la geologia.

Després d’aquesta primera trobada, el col·lectiu de geòlegs molinencs fa una crida per tal de trobar més companys de professió nascuts o residents al municipi. També s’ofereixen al conjunt de Molins de Rei i es posen a la seva disposició, assegurant que “alguna cosa hem rebut del nostre entorn humà i natural, això ens empeny a voler retornar el coneixement i la passió a la nostra vila i la seva gent”. En aquest sentit, esperen continuar amb la pedrera de geòlegs molinencs i posar sobre la taula les aportacions que des de la seva especificitat puguin construir un Molins de Rei més ric.

Recomanacions personalitzades