L’Ajuntament destina més de 59.000 euros per a projectes de cooperació

L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació presentats per ONGs. La xifra total és de 59.122 euros i la convocatòria per presentar sol·licituds serà del 3 al 10 de setembre.

Un dels projectes de cooperació més arrelats a Molins de Rei és l’acollida de nens sahrauís // David Guerrero

59.122 euros seran concretament els diners que l’Ajuntament destinarà aquest 2012 a subvencionar projectes de cooperació internacionals presentats per organitzacions no governamentals i entitats sense afany de lucre de Molins de Rei.

Les subvencions de l’Ajuntament, amb la supervisió del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, consistiran en aportacions econòmiques directes, les quals no superaran el 75 % del cost total del projecte, sense que en cap cas aquesta quantia, en concurrència amb altres subvencions o ajudes públiques o privades, pugui superar el cost de l’activitat. L’entitat sol·licitant haurà d’aportar un mínim del 5 % del valor total del projecte.

La convocatòria per presentar sol·licituds de les subvencions serà del 3 al 10 de setembre i les bases reguladores de les subvencions són consultables a través d’internet.

Les bases, aprovades per unanimitat al ple municipal del mes de juny, apunten que es prioritzaran aquells projectes que presentin una coherència amb els lineaments estratègics del Pla Director de la Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Molins de Rei 2011-2015, seguint així el camí marcat al nou pla aprovat a principis d’any.

Recomanacions personalitzades