Augmenta el nombre de queixes i suggeriments a l’Ajuntament

El projecte de queixes i suggeriments posat en marxa per l’Ajuntament de Molins de Rei va recollir 169 queixes ciutadanes en el primer trimestre de l’any, més del doble que el trimestre anterior. També augmenta el percentatge de tramitació i s’escurça el temps de resposta.

El projecte de queixes i suggeriments funciona des de gener del 2012, complint així un dels punts del programa electoral de l’equip de govern“Respon a la voluntat de treballar amb transparència i donar resposta als ciutadans”, assegura l’alcalde, Xavi Paz, que precisament per això veu amb bons ulls que s’hagin recollit 169 queixes i suggeriments durant el primer trimestre del 2012 enfront els 77 del darrer trimestre de l’any passat. Des de l’Ajuntament s’entén que no ha crescut el malestar, sinó que la ciutadania ha descobert la via de contacte i l’utilitza. “La millora en un servei estimula la demanda”, assegura l’alcalde.

Entre les queixes, mobilitat i via pública són els que més entrades suposen segons consta al projecte de queixes i suggeriments al que ha tingut accés Viu Molins de Rei. En el primer trimestre de l’any també van recollir-se nombroses queixes relacionades amb Educació degut als problemes amb la calefacció a l’escola Josep Maria Madorell en ple hivern.

Des del consistori es destaca la millora del percentatge de queixes i suggeriments tramitats, que ha passat d’un 58% al darrer trimestre del 2011 al 89% en el primer trimestre del 2012. També destaquen la millora de la mitjana de resposta, que ha passat dels 34,5 dies de mitjana fins els 8,6, segons fonts de l’Ajuntament.

Internet com a principal via d’entrada

En quant a les vies d’entrada, destaca la incorporació de Ràdio Molins de Rei com canal d’entrada oficial de l’Ajuntament i, entre els usuaris, el que més èxit té és el formulari anomenat “Contacta amb l’alcalde” que es pot trobar a la pàgina web municipal. Aquesta via telemàtica recull gairebé la meitat de queixes i suggeriments rebuts pel consistori. Tot i això, les instàncies tradicionals continuen representant el 37%.

El Canal encapçala el número de queixes, atribuïble al conflicte ja esmentat sobre els problemes de calefacció, però més enllà d’aquest repunt puntual no es registren grans diferències significatives entre els barris, tot i que el Centre Vila recull una part important de les queixes.

Informe bimensual

El projecte de queixes i suggeriments és dirigit per un funcionari d’alt nivell que ha estat assignat al projecte. El responsable realitzarà un informe bimensual amb les queixes i suggeriments rebudes i més enllà de les respostes donades a cada instància, l’equip de govern pot actuar de manera pública en conjunt davant un cas que susciti inquietud davant un col·lectiu veïnal.

Aquest resum de queixes i suggeriments es sumarà al que farà el Síndic de Greuges recollint les queixes que rebi sobre Molins de Rei, tal i com es va acordar en el conveni signat recentment entre l’Ajuntament i el Síndic.

Recomanacions personalitzades