La pressió popular aconsegueix frenar les retallades a Papiol FM

Després d’un mes de negociacions entre els diferents grups polítics amb representació a l’Ajuntament del Papiol, l’emissora municipal de ràdio s’ha salvat de les retallades previstes en la primera proposta dels pressupostos de 2012 presentada per l’equip de govern, format pels 5 regidors de Junts pel Papiol.

Segons aquesta primera proposta pressupostària, que va ser retirada de l’ordre del dia a petició de l’oposició en el ple del passat 1 de desembre, la dedicació del director de Papiol FM hauria quedat reduïda a la meitat -9 hores setmanals-, fet que hauria afectat negativament a les prestacions del servei.

En aquest ple van ser diverses les veus i els arguments en contra de les  retallades a la ràdio municipal. En primera instància el portaveu de CIU, Jordi Bou, va exposar que el seu partit considerava “desproporcionada” la quantitat de diners que es volien destinar a la revista municipal De Bat a Bat l’any 2012 en relació al reajustament que l’equip de govern de Junts pel Papiol proposava fer a la ràdio.

Joan Borràs  d’ERC del Papiol, manifestava que la ràdio “és l’element més dinamitzador i viu que hi ha a la població”, i que “a banda de fer un servei públic d’informació, i de formar gent, és un element viu en quant al voluntariat i a la participació”. Borràs també va remarcar la seva preocupació davant de la possibilitat que les retallades afectessin a un mitjà democràtic i obert a tothom.

Després d’aproximadament un mes de reunions entre tots els partits, la decisió final de no retallar la jornada laboral del responsable de la ràdio es va fer pública en el ple del passat 27 de desembre, sessió extraordinària en què es van aprovar definitivament els pressupostos municipals d’aquest any. Durant el temps que van durar les reunions per negociar la nova proposta, col·laboradors, ciutadans del Papiol i seguidors de Papiol FM, també es van manifestar en contra de la retallada.

Paral·lelament, a més de decidir aturar la reducció de la jornada del director de l’emissora, els polítics del Papiol han arribat a l’acord de crear una comissió per estudiar l’eficàcia i l’eficiència dels diferents mitjans d’informació municipal. Seran objecte d’estudi, a més de la ràdio, la revista De Bat a Bat i la pàgina web de l’Ajuntament.

Recomanacions personalitzades