El Parc Agrari del Llobregat s'adhereix a la Carta de l'Agricultura Periurbana

El Consell Plenari del Parc Agrari del Baix Llobregat ha aprovat la seva adhesió a la Carta de l’Agricultura Periurbana per a la preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans.

La Carta va ser la culminació del debat que va organitzar el Seminari Agroterritorial els dies 8 i 9 de setembre de 2010 i que va reunir experts, acadèmics, tècnics i professionals agraris de tot l’Estat a l’Escola d’Agricultura de Barcelona.

La Carta de l’Agricultura Periurbana pretén ser un document de referència en la protecció i la gestió dels espais agraris que hi ha a l’entorn de ciutats i gran conurbacions, com és el cas del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquests espais realitzen unes funcions ambientals, socials i econòmiques molt notables, i la proximitat amb els grans nuclis urbans els brinden moltes oportunitats en la comercialització de les seves produccions però alhora també els és una amenaça de futur, ja que són territoris que suporten una forta pressió com a resultat de l’expansió urbana i de les infraestructures.

La Carta de l’Agricultura Periurbana assenyala la necessitat que aquestes zones agrícoles rebin reconeixement explícit i protecció, essent conscients que cal sensibilitzar les institucions, les autoritats i la ciutadania en general de la importància de prendre part en les decisions públiques relatives a aquestes.

És en aquest sentit que la Carta, en el seu objectiu segon, insta «els municipis amb presència d’agricultura periurbana, especialment en els àmbits metropolitans, [a] dispos[ar] d’instruments eficaços per a la planificació, la preservació i la gestió dels seus espais agraris periurbans». En aquest sentit, el document assenyala la importància d’incorporar «figures d’ordenació i gestió adaptades a cada realitat com a elements significatius de la voluntat per dotar aquests espais d’un projecte» per tal d’assegurar-hi la pervivència d’una activitat agrària productiva (objectiu sisè).

Amb aquesta adhesió, el Consorci del Parc Agrari incorpora la Carta de l’Agricultura Periurbana com a document de referència en la protecció i desenvolupament de l’espai agrari del Baix Llobregat, i s’afegeix a l’objectiu de difondre’n l’esperit mitjançant un debat permanent amb tots els actors que conflueixen en la gestió d’aquest territori.

La Carta de l’Agricultura Periurbana és el resultat del Seminari Agroterritorial va organitzar el Parc Agrari del Baix Llobregat conjuntament amb la Fundació Agroterritori i la Xarxa Agroterritorial, en el marc del projecte europeu transfronterer AGRIPROXI. Aquest document de referència recull el testimoni de la proposta del Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre Agricultura Periurbana (NAT/CESE 1209/2004) en què es demanava redactar ua carta de l’agricultura periurbana.

Recomanacions personalitzades