Opinió

Els millors articles d’opinió sobre Molins de Rei.

Joan Guitart: Sobre la nova biblioteca Pau Vila

Joan Guitart

Deixem-nos de barroeries, ara és l’hora d’apostar per la nova Biblioteca Pau Vila, al Molí, d’apostar per la Cultura; dit d’una altra manera, d’apostar pel Futur. No és ja moment per més dilacions ni demagògies, ni consultes farisaiques de rosegaaltars.

Ana Aroca: El Molins de Rei que vull

Ana Aroca durant la seva intervenció // Jose Polo

Vull una vila inclusiva i viva, això significa també una vila participativa en la qual les decisions importants les prenguin les veïnes i els veïns, una vila que aposti pels mecanismes democràtics per sobre dels acords de despatxos

Mario Aguilera: Pau Vila, la biblioteca possible per a tots

Mario Aguilera

Incloure l’estructura administrativa a l’edifici del Molí junt amb la biblioteca em sembla que no seria una decisió encertada. Es corre el risc de donar a la biblioteca una imatge d’oficialitat i de que la cultura està institucionalitzada que no seria apropiada per a ningú, tampoc per als polítics.